Til medlemmer i Norsk Sportsbransjeforening

Informasjonsmail til våre medlemmer 17. november 2021


Omsetningsutvikling

17. november 2021 kunne Norsk sportsbransjeforening vise til fine pressesaker rundt kvartalstallene til sportskjedene for tredje kvartal 2021, der de samlet rapporterer om en nedgang på 7 prosent sammenlignet mot tilsvarende tid i 2020.

Det er likevel det nest beste tredje kvartalet noensinne. Tredje kvartal 2020 var knallsterkt og vokste med 15 prosent mot 2019, og det er viktig å se dette i sammenheng, i tillegg til at forsinkelser og kanselleringer av varer har bremset omsetningen. Jeg har lagt ved pressemeldingen og historiske omsetningstall til sportskjedene der dere kan se utviklingen over tid. I følge beregninger for totalmarkedet for 2020, sto sportskjedene for 57 prosent av den totale omsetningen til sluttbruker i Norge.

Sportskjedenes nest beste tredje kvartal (sportsbransjen.no)

Blandet drops for milliardærene Gjelsten og Sunde i sportsmarkedet: – Vi har egentlig gjort det bedre enn vi hadde trodd, sier Sport Holding-sjefen | DN

Sportskjede trosser bransjefall: – Tjener på at vi tok større risiko i fjor – E24

https://finansavisen.no/nyheter/handel/2021/11/16/7773694/omsetningsfall-for-sportsbransjen


Norspomessen sommer 2022 avlyses

Styret i Norspo AS besluttet å avlyse sommermessen 2022 på sist styremøte (torsdag 11.11). Sportsbransjen er litt i «utakt» om dagen. Som messearrangør jobber vi normalt med tre – fire års tidshorisont for messeavvikling. Forutsigbarhet er viktig når så mange aktører skal samles. De store endringene som nå råder der tilgang på råvarer, kamp om produksjonskapasitet og de store utfordringene med frakt, gir oss utfordringer på kort sikt. Det er store avvik mellom de ulike leverandørene og produsentene, der noen har langt tidligere ordrefrister enn andre. For å få en god messe, trenger vi stor oppslutning blant leverandører og forhandlere. Alt er svært usikkert. Messebransjen opplever voldsom etterspørsel på lokaler i tillegg til at det er mange fridager i overgangen mai / juni (Kr. Himmelfart og Pinse), så gir det også enorme utfordringer i vurderingene vi har gjort med å flytte messen. Derfor kom styret i Norspo AS frem til at med den store usikkerheten rundt en rekke momenter sås det så sterkt tvil om arrangementet vil være bærekraftig, at det eneste rette var å avlyse. De neste arrangementene vil være On Snow Nordisk som avvikles i Holmenkollen 8.02 og On Snow alpint som avvikles på Geilo 6.-7.mars.

 

Bærekraft

Styret i Norsk Sportsbransjeforening ønsker at bærekraft settes øverst på agendaen i administrasjonen og at denne bidrar til å forsterke fremdriften i arbeidet overfor en samlet sportsbransje. Norsk sport- og friluftsliv er avhengig av at naturen er intakt og at årstidene er stabile. Det er i naturen at kundegruppen bruker våre produkter. For å bevare etterspørselen og sikre næringens framtidige konkurranseevne vil vi gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn. Det kommer kraftfulle nasjonale og internasjonale direktiv om hvordan de ulike industriene skal opptre og jobbe bærekraftig, i nær fremtid. Noen aktører har kommet lenger enn andre, min påstand er at ingen har kommet langt nok. Nå må det et krafttak til. Det er noen prosjekter sportsbransjens aktører med fordel kan og bør samarbeide om. Norsk Sportsbransjeforening inviterer til prosjekter som ikke er konkurransesensitive. Vi mener at bransjens aktører med stor fordel bør samarbeide om en bærekraftig utvikling av næringen som helhet. Målet med å samarbeide i nettverk er å øke kunnskapen til hver bedrift så mye som mulig med så lav økonomisk innsats som mulig. Vi mener det gir åpenbare fordeler å delta i et felles bærekraftsprosjekt med mål om å ta ut gevinster gjennom samarbeidet istedenfor å jobbe hver for seg. Vi kommer om kort tid med invitasjon til et felles bransjeprosjekt innen bærekraft.

 

Redaksjonen

Sportsbransjen.no og magasinet SPORT er norsk sportsbransjes eneste rendyrkede B2b-plattform for nyheter og nyttig informasjon. Men, kanalene er ikke bare vår egen andedam. Vi vet av tall og tilbakemeldinger at kanalene også brukes jevnlig av journalister og beslutningstagere utenfor bransjen som ønsker innblikk. For at vi skal kunne fortsette å levere og utvikle kanalenes nytteverdi i takt med tiden, er vi helt avhengig av annonseinntekter. Vi har høy troverdighet og når en veldig variert målgruppe som du ikke treffer andre steder. Vi mener synlighet hos oss viser at man er en solid, aktiv og ansvarlig aktør i norsk sportsbransje. Ta i bruk våre kanaler, de er sterke verktøy for omdømme- og merkevarebygging. Vi tilbyr merket innholdsmarkedsføring og annonseplass, på papir og nett. Vi har mellom 30.000 og 40.000 besøk på sportsbansjen.no i måneden og magasinet SPORT kommer ut to ganger i året og sendes gratis ut til 1500 aktører i Norden. Vi opplever at markedsavdelingene til medlemsbedriftene (forståelig nok) er veldig opptatt av å treffe sluttbrukeren. Det er viktig at dere som øverste leder informerer om effekten av å bruke sportsbransjen.no og SPORT.


 

Tilbake
 
Innovasjon

Søk om støtte til inkluderende designprosjekter

 
Pål Wibe går av som sjef i XXL ASA
 
Mild vinter og logistikktrøbbel stoppet veksten
 
Påmeldingene strømmer inn!
 
Brems i salget for både Zalando og Boozt