Sportskjedenes utvikling gjennom 2020

Til medlemmer i Norsk Sportsbransjeforening.

Vedlagt er tabeller som beskriver sportskjedenes utvikling gjennom 2020, innrapportert fra kjedelederne i respektive sportskjeder per kvartal. 


Kjedenes omsetning og markedsutvikling 2003 - 2020

Kvartalsoversikt omsetning sportskjedene Q4 2020(2282343.1)

Samlet omsetning 2020(2282368.1)

Summeringer_2018_19

Desember_2020_SSB

Januar_SSB

Når året summeres, kan NSBF beskrive utviklingen av markedsandelene til sportskjedene. SSB sine tall for desember 2020 og deres beregninger av hvordan markedet utviklet seg gjennom 2020 og SSB sine beregninger for oppstarten (januar) 2021, er også lagt ved.


2020 ble et godt salgsår i sportsbransjen og blant sportskjedene, til tross for en uvanlig dårlig start på året, mye grunnet mild og snøfattig vinter. Gresvig gikk konkurs i begynnelsen av februar. Resultatet av konkursen endte opp med at G-sport, G-Max og Sportshuset Outlet ble lagt ned, mot rendyrking av Intersport. Naturlig effekt ble en kraftig reduksjon av butikkmassen til det tidligere Gresvig konsernet. En så stor endring slår naturlig ut i betydelig lavere omsetning fra innrapporterte tall som nå kommer fra Intersport. Samlet vokste likevel sportskjedene med 7 prosent gjennom året.


Jeg har på nytt lagt ved «Summeringer 2018_19», som jeg anser som en svært viktig beregning for å forstå hvordan sportsbransjen utvikler seg. I følge beregningene står sportskjedene for stadig lavere salg til sluttbruker i fht totalmarkedet. Det er ikke mer enn seks år siden vi beregnet at sportskjedene sto for 90 prosent av det totale sportsmarkedet. Per beregninger for 2019, sto sportskjedene for 63 prosent av totalmarkedet. Utenlandsk netthandel, «Bredt vareutvalg» og det vi kaller «Pure player», dvs rene nettaktører, er kanaler som tar markedsandeler fra de etablerte salgskanalene. Vi beregnet totalmarkedet å være nær 21,5 milliarder i 2019, en vekst på 1,6 prosent mot sportskjedenes omsetningsnedgang på 5,6 prosent fra 2018 til 2019. Sportskjedene innrapporterte omsetningsvekst i 2020 er på sterke 946 millioner, men det skal bli spennende å se hvordan utviklingen i totalmarkedet blir når vi starter nye beregninger høsten 2021. Sportskjedene rapporterer som beskrevet en vekst på 7 prosent og SSB rapporterer vekst på 10,1 prosent.


SGI rapporterte om en omsetningsnedgang i Europa på 7 prosent i 2020, så det er ingen tvil om at det norske markedet fortsetter sin spesielle posisjon i Europeisk sammenheng. Sport, friluftsliv og aktiv fritid står svært sterkt blant nordmenn.


Vi har tidligere lagt ut denne saken; Kraftig vekst for sportskjedene i 2020 (sportsbransjen.no), der man kan lese litt om de ulike segmentenes utvikling gjennom året og kommentarer fra noen av kjedelederne.


Med vennlig hilsen 

Trond Evald Hansen, Administrerende direktør, Norsk Sportsbransjeforening

Telefon: +47 901 77 602

Tilbake
 

Skal reparere og selge brukt

 
Bergans inviterer til klima-kampanje
 
«Man kommer ikke på pallen alene»
 
«Vi har gjort en solid jobb med å styrke posisjonen til Norrøna»
 
Nike med voldsom vekst, slår alle forventninger