Sport Holding kjøper Bergans

Aksjonærene i Bergans har inngått en avtale om salg av aksjene i selskapet til Sport Holding. Transaksjonen sikrer Bergans et langsiktig, industrielt eierskap, forutsigbar distribusjon, samt trygghet for videre utvikling av Bergans' sortiment og posisjon blant forbrukerne.


For Sport Holding medfører kjøpet at man sikrer tilgang til en norsk merkevare med en unik ekspedisjonshistorie, og som gjennom sine attraktive produkter har vært med på å forme utviklingen av norsk og internasjonalt friluftsliv siden 1908. Gjennom et århundre har Bergans utviklet en kultur

for fornyelse og inkluderende friluftsliv, og selskapet har i dag bærekraftig produktutvikling og sirkulære modeller som sine viktigste ekspedisjoner.

 

Sport Holding erverver 100% av aksjene i selskapet fra aksjonærene i Bergans Fritid AS. Bergans vil fremover bli en viktig del av Sport Holding konsernet, men vil drives uavhengig av Sport 1, Intersport og øvrige kjedekonsepter i Sport Holding for å sikre at merkevarens egenart ivaretas. Bergans'

hovedkontor vil forbli i Asker, og det foreligger ingen planer om organisasjonsmessige endringer. Partene er enige om å holde salgssummen konfidensiell. 

Sport Holdings styreleder Petter Schouw-Hansen

"Når vi nå har besluttet å selge oss ut av Bergans er vi glade for at kjøperen ble Sport Holding. Vi har lange relasjoner til både Sport 1 og Intersport som leverandør gjennom flere tiår, og vi ser på Sport Holding som den foretrukne eieren av selskapet fremover. Vi er trygge på at Bergans nå er i de beste

hender", sier Jon Søland på vegne av selgerne.
"De senere år har utviklingen i sportsbransjen gått i retning av at større leverandører og merkevarer, spesielt de internasjonale, i økende grad ønsker å kontrollere distribusjonen av egne varer, både med hensyn til sortiment og distribusjonskanal. Dette har medført en betydelig satsing på egne kanaler som online stores og egne butikker.

Kjøpet av Bergans vil sikre langsiktig tilgang på attraktive produkter for våre kjedekonsepter. Vi ønsker fremover å bidra til ytterligere utvikling av Bergans' sterke posisjon i friluftslivsegmentet i samarbeid med ledelsen i selskapet. Gjennom vår distribusjon i egeneide butikker og franchisebutikker vil vi satse ytterligere på Bergans som merkevare, og gjennom dette sikre en betydelig del av Bergans' volum og omsetning.


Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven og ønsker våre nye kollegaer i Bergans velkommen til Sport Holding familien", sier Sport Holdings styreleder Petter Schouw-Hansen i en kommentar.

adm. dir. Jan Tore Jensen i Bergans

 

"For Bergans er dette en milepæl og utvilsomt svært spennende. Vi blir nå en del av landets største sports- og friluftsaktør, noe som representerer en stor mulighet til å utvikle oss videre i årene som kommer. Vi føler vi har fått en tygg havn i Sport Holding som deler vår visjon, ambisjon og tro på

merkevaren vår. Samtidig vil Bergans kunne drives uavhengig av kjedekonseptene i Sport Holding for å sikre ivaretagelsen av våre verdier og vår identitet", sier adm. dir. Jan Tore Jensen i Bergans.


Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at Konkurransetilsynet klarerer transaksjonen, og tidspunktet for endelig gjennomføring av transaksjonen avhenger av dette.


Tilbake
 

Scandinavian Outdoor Award to… ALFA

 
Gir merkevaren eierskap til annenhåndsmarked
 
Tema
En legende i sportsbransjen
 
En epoke er over!
 
Bærekraft
Bli med oss i samarbeide gjennom NF&TA!