Forsterker teamet: Peter Lenda, partner i Advokatfirmaet Grette AS er ny ressurs i Grettes sportsbransjeteam.

Forsterker teamet: Peter Lenda, partner i Advokatfirmaet Grette AS er ny ressurs i Grettes sportsbransjeteam.

"Sørg for god forvaltning av egne IT-kontrakter"

Advokat Peter Lenda mener sportsbransjen har mye å vinne på god forvaltning av egne IT-kontrakter. Lenda tar med seg spisskompetanse på området etter 8 år som juridisk direktør i Sopra Steria, når han nå blir en det av Grettes sportsbransjeteam, sammen med Anders Nordli og Thorkil Aschehoug.


Peter Lenda ble nylig leder av Advokatfirmaet Grettes IKT/teknologiavdeling, etter å ha vært juridiske direktør i IT-selskapet Sopra Steria i over 8 år. Den brede erfaringen innen IKT og digitalisering fra både kunde- og leverandørsiden, tar han nå med seg til et bredere spekter av selskaper og kunder.

Vi er stolte av å kunne presentere Lenda som nå blir en del av Grettes sportsbransjeteam, sammen med Anders Nordli og Thorkil Aschehoug.

Du kommer fra IT-bransjen, kan sportsbransjen lære noe av IT i disse koronatider?

– Nå tror jeg at alle bransjer kan lære noe av hverandre, og mest av alt behovet for omstilling og innovasjon, kommer det raskt fra Lenda.

– Men er det noe jeg har erfart de siste måneder, så er det at gode IT-løsninger gjør at vi selv i disse tider kan gå videre eller videreføre i alle fall deler av hverdagen, sier han. 

– For IT-bransjen har korona medført økt aktivitet. Enten det gjelder digitale møter, -beslutningsløsninger, -salgskanaler eller behovet for sikre, stabile og skalerbare løsninger, så har behovet for digitalisering blitt enda tydeligere, forklarer Lenda. 

Hva slags digitale løsninger tenker du på?

– Skytjenester og skyplattformer. Her har det skjedd markante endringer de siste 5-6 år med globale løsninger som gir kunder sikre, stabile og spesielt skalerbare løsninger, sier Lenda.

Hvor kommer advokaten og jussen inn i teknologien og digitaliseringen?

– Det er mye IT i mitt fagområde innen jussen. Det skyldes jo i stor grad at for å bruke jussen eller skrive gode kontrakter, så må advokaten forstå de faktiske utfordringene og teknologien i seg selv. Det gjelder fra starten av en anskaffelse eller innkjøp av en løsning, til implementering, videreutvikling og forvaltning av løsningen, og til slutt avvikling eller overgang til en ny løsning, forklarer han engasjert.

Mine arbeidsoppgaver går også ofte på tvers av mange juridiske fagfelt. - Og verden er ikke helt den samme i dag som for 10 år siden hvor de fleste hadde egne servere, egen driftsorganisasjon og løsninger, eller programvare om du vil, i egne lokaler.

Hva mener du har vært de viktigste endringene de siste 10 årene?

Mye, svarer Lenda med et smil. - Men helt konkret vil jeg si skytjenester. Spesielt globale skytjenester reiser nye problemstillinger som krever en tilpasset kontraktsregulering og deretter oppfølging. Et godt eksempel er sikkerhet/cyber security, offentlige reguleringer, personvern eller GDPR, forklarer han.

Har ikke de fleste bedrifter som driver en digital tjeneste etablert GDPR og kunnskap om behandling av personopplysninger?

– Da jeg snakket om personvern for 10 år siden, så var det knapt nok noen som hevet blikket, mens når jeg holder foredrag om GDPR i dag så nikker alle – enten av gjenkjennelse eller av frykt for de plikter som dette har medført for de fleste virksomheter, sier Lenda som har jobbet med personvern i over 20 år.

Dette er et av områdene som må tydeliggjøres i en avtale med en leverandør. Spesielt de globale løsningene må sikres med tanke på personvern. Og spesielt etter en dom vi fikk fra EU-domstolen i sommer.

Hvilken dom var det?

Lenda forklarer at denne såkalte Schrems II-dommen, stiller ytterligere krav for å sikre godt personvern utenfor EU/EØS. Helt konkret betyr det bruk av globale skytjenester som ofte har sitt utspring i USA.


– Worst-case scenario er jo at europeiske brukere må slutte å bruke disse løsningene, utdyper han.

Hva er dine umiddelbare råd til norsk sportsbransje?

– Mine erfaringer fra spesielt retail er at det er viktig å ha god innsikt i og forvaltning av egne IT-kontrakter, det vi gjerne kaller contract management. Ofte ser jeg at raske avklaringer, - selv på helt enkle forhold, med en jurist eller advokat som har forståelse for IT-kontrakten og kundens behov, skaper mye mer verdi enn å vente til det har utviklet seg til større konflikt.

– God innsikt i eksisterende IT-avtaler sikrer at det er mulig å etablere gode strategier og planlegge fremtidige anskaffelser av nye løsninger. Motsatsen er dårlige IT-anskaffelser og dårlige IT-kontrakter som gjerne er kostnadsdrivende. Men gjort på en god måte, så gir det mulighet for å kunne modernisere og effektivisere virksomheten, avslutter Peter Lenda.


Kortversjonen; Søk råd i tide.

Tilbake
 

Vietnam tar større kontroll over egen fottøyindustri

 
Tema
Erik Hegbom tar suksessen med Kari Traa til nye høyder
 
Nike lanserer eget bruktmarked-program
 
Skibanken senker barrierene i skiidretten
 
Relativt godt regnskapsår for svenske Stadium