Usikker deadline for ny sportsgigant

Konkurransetilsynet kunne ikke godkjenne sammenslåingen av Sport 1 og Intersport innen fristen 19. juni, neste frist er 21. august.– I denne saken har vi hentet inn mye informasjon. Vi arbeider fortsatt med å innhente informasjon og analysere denne, sier Magnus Gabrielsen, saksansvarlig i Konkurransetilsynet.  


Konkurransetilsynet har varslet om at inngrep mot fusjonen mellom Gjelsten Holding AS (Sport 1 Gruppen AS)/O.N. Sunde AS og deler av virksomheten til Gresvig Retail Group AS mfl. kan bli aktuelt.


Dette innebærer at forbudet mot gjennomføringen forlenges, så lenge Konkurransetilsynet behandler saken.


Lovteksten som tilsynet viser til sier at «Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en dominerende stilling skapes eller styrkes.»

At Konkurransetilsynet til nå ikke har lagt saken bort, skyldes at de må gjøre ytterligere nødvendige vurderinger. Men saken kan når som helst avsluttes, uten inngrep hvis tilsynet finner det riktig.  

Sakens gang

Konkurransetilsynets frist for å sende varsel om at vedtak kan være aktuelt var 19. juni. Den neste fristen i saken er 21. august. Innen denne fristen må tilsynet sende begrunnet forslag til forbudsvedtak, eller legge saken bort.


Blir saken lagt vekk, vil det bety at Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten og tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde får lov til å danne fellesforetaket Sport Holding, der Sport 1 og Intersport-butikkene vil drives gjennom hvert sitt selskap, under samme konsern.

Tre mulige utfall

Det er tre mulige utfall av saken, forklarer Gabrielsen.


– Det første er at vi legger bort saken, uten noe inngrep. Det skal vi gjøre dersom undersøkelsene fører til at vi ikke lenger har noen bekymringer.

De to andre mulige utfallene innebærer at tilsynet fatter vedtak om inngrep.

Enten kan vi treffe vedtak der vi tillater foretakssammenslutningen på vilkår foreslått av melderne, dersom disse tiltakene avhjelper de konkurransebegrensende virkningene foretakssammenslutningen ville ført til. Det er partene selv som eventuelt må legge frem forslag til tiltak. Dette kan partene gjøre når som helst i behandlingen, og saken kan da avsluttes dersom tilsynet finner at tiltakene er tilstrekkelige.


Alternativ kan vi forby foretakssammenslutningen. Fristen for å sende et begrunnet forslag til forbudsvedtak er 21. august. Dette er et varsel som er mer omfattende enn det vi har sendt nå. I et slikt varsel må vi mer detaljert begrunne hvorfor vi er bekymret.

Nest siste frist

Hvis det sendes forslag til forbudsvedtak vil partene få 3 uker til å gi sin uttalelse. Deretter må Konkurransetilsynet treffe sitt eventuelle vedtak innen 3 uker.

Partene kan komme med forslag til avhjelpende tiltak helt til siste dato, og Konkurransetilsynet kan fremdeles legge saken vekk når som helst, hvis de ikke ser noen grunn til bekymring.

Riktig resultat

Mange venter i spenning på utfallet av denne saken, og det viktigste for alle parter er at de nødvendige vurderingene blir gjort slik at resultatet blir riktig. Konkurransetilsynet har noen frister og prosedyrer som skal sikre at beslutningen er godt nok begrunnet, og den skal sikre at tilsynet ikke griper inn uten at saken er skikkelig begrunnet og innen rimelig tid.

Tilbake
 

Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas

 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge
 
Salomon og Atomic lanserer ny flyttbar langrennsbinding
 
Fremgang på resirkulerte materialer