Bransjenytt

Dette må du vite om selektiv distribusjon

Forhandleravtaler reguleres av flere lover. Disse er nå under evaluering og justerte regler trer i kraft i juni 2022. De nye reglene omhandler blant annet selektiv/eksklusiv distribusjon, nettsalg og dobbel prising.


Advokatfirmaet Grette gir medlemmer av Norsk sportsbransjeforening oversikten over reglene og de viktigste endringene, for å gi aktørene god tid til å foreta nødvendige tilpasninger.

 

Konkurransereglene, både etter EU/EØS-reglene og norsk rett, inneholder et generelt forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak.

Forbudet regulerer lovligheten av modeller for selektiv og eksklusiv distribusjon, altså når slike modeller anses å være ulovlig konkurransevridende.

Aktører i dette markedet må kjenne disse reglene som også oppstiller rammer for prisingsmodeller og salg over internett/tredjepartsplattformer.


Advokatfirmaet Grette forklarer og redegjør for nyere rettspraksis og vilkårene som må være oppfylt for lovlig selektiv distribusjon. Grette utdyper og redegjør også for merkevarens rettigheter og handlingsrom for nettsalg, endringer innen prisdifferensiering og retningslinjene og viktige forhold merkevarer må være særskilt nøye med når det kommer til parallell distribusjon.

 

Les saken HER, eller kontakt advokat/partner Odd Stemsrud, som leder Grettes konkurranserettsavdeling. Odd er for øvrig oppnevnt av Konkurransetilsynet som Non-Governmental Advisor i International Competition Network i saker relatert til horisontale og vertikale avtaleforhold, inklusive distribusjonsforhold og har særdeles bred internasjonal kompetanse.

 

Tilbake
 

Helen of Troy kjøper Osprey Packs for 414 millioner dollar

 
Nå åpner skiheiser over hele landet!
 
Spår vekst i den sporty skotrenden - og økte priser
 
Tyskland kan følge Østerrikes nedstengning, men alpinanleggene må ikke stenge
 
Sportskjedenes nest beste tredje kvartal