Magnus Ohlsson startet opp og driver det svenske konsulentselskapet We Hunt for Heads. Ohlsson har lang erfaring innen ledelse, marked og salg, i flere ulike bansjer.
Tema

Magnus Ohlsson startet opp og driver det svenske konsulentselskapet We Hunt for Heads. Ohlsson har lang erfaring innen ledelse, marked og salg, i flere ulike bansjer.

Detaljhandelen i et kortsiktige og langsiktige perspektiv

Pandemien har ført til at forbrukerne har skaffet seg nye interesser og endret atferd, men ikke nødvendigvis for alltid, mener Magnus Ohlsson.


Dette betyr at kortsiktige gevinster og tap ikke bør sees på som en varig utvikling. Det viktige er å se på merkevarenes posisjon da krisen inntraff, når man bygger forventninger til resultatet av gjenoppbyggingsfasen. Det kommende året vil være avgjørende for detaljhandelen i Norden, i Europa og resten av verden. «Cash is king» på kort sikt, men i det lange løp vinner de sterkeste merkevarene.


Sportsbransjen.no gjengir uttdrag av Magnus Ohlssons innlegg i Sporting Goods Intelligence om fremtidsutsiktene for detaljhandlen, i lys av pandemien. 

«fast-forward-modus»

Covid-19 traff detaljhandel midt i bransjens digitale transformasjon. Detaljhandelens utvikling under krisen viser et veldig variert bilde. Det noen refererer til som «de gode gamle dager», i betydningen tiden før pandemien, var alt annet enn en trygg sone for forhandlere og merkevarer.

Pandemien har vært en katalysator for en prosess som måtte komme uansett. Selv om krisen har blitt referert til som årsaken til utviklingen, har den vel bare fremskyndet den. Sombiene er borte, mens de som følger med i utviklingen har blomstret. Covid-19 har satt omstillingsprosessene i «fast-forward-modus».


Men det er en hake. Forbrukerens adferd under en krise fører ikke nødvendigvis til permanent endring av adferd. Boston Consulting Group (BCG) har sett på forbrukeratferd før, under og etter fundamentale kriser som 9 / 11, Sars og til og med andre verdenskrig, og publiserte en artikkel om dette - "Sensing og Shaping the post-Covid Era" – De konkluderte tidlig med følgende: "Vi må skille mellom midlertidig utsatt-, akselerert- eller endret forbruk, og nye, mer permanente forbruksmønstre."


Det vi har lært av tidligere kriser – for eksempel 9/11 – er at forbrukerne endrer fokus og atferd raskt. Månedene etter at terroristene krasjet inn i World Trade Center, var det færre mennesker som var komfortable med å gå ombord i et fly, men etter 18 måneder gikk flytrafikken tilbake til samme nivå som før angrepet. De langsiktige konsekvensene av terrortrusselen er at vi har blitt vant til grundigere sikkerhetsscreening og at vi ikke lenger har lov til å bringe væsker om bord.

Nytt godt av "staycation"

Bransjer som langt har kommet godt ut av pandemien er dagligvare-, helse- og DIY-foretak, mens forbrukerne i stor grad har måttet være hjemme. Klær er en sektor som måtte håndtere null forbrukerinteresse ved starten av pandemien, med som har vokst gradvis etter hvert som samfunnet så smått åpnet igjen. Mange forhandlere budsjetterer med et redusert marked de neste årene. Sportsbransjen ble også hardt rammet i begynnelsen, men kategorier som outdoor og fitness, har nytt godt av "staycation" trenden i år.

Det nordiske markedet

Allerede ved årsskiftet hadde de nordiske sportsforhandlere noen store utfordringer, i tillegg til presset de merket fra nettaktører og outlet-markedet.

Kort oppsummert:

Allerede i februar gikk Gresvig konkurs. I mellomtiden slet XXL med lave marginer og for mye varer på lager. Eieren av Sport 1 kjøpte seg inn i Gresvig, og dermed ble to tidligere konkurrenter til den største forhandleren på det norske markedet. Denne saken er i midlertid til behandling hos Konkurransetilsynet nå.

I mars, etter bare noen få uker med virkningene av pandemien, kontaktet Stadium sine utleiere for å få redusert og utsatt leiebetalinger.

I midten av april søkte Intersport Sweden om konkursbeskyttelse. I april fikk også Footway aksept fra et flertall av Sportamores aksjonærer til å kjøpe og slå sammen virksomhetene, en prosess som akkurat nå er i sin siste fase.


Mange merkevarer har fokusert på sine egne salgskanaler, mens forhandlere i større grad har hatt fokus på sine egne problemer. Det er mye som tyder på at krisen akselererer D2C-trenden.


Magnus Ohlsson er grunnleggeren av «We Hunt For Heads», et svensk konsulentselskap som i hovedsak jobber med detaljhandel og merkevarer. Selskapet hjelper sine kunder å rekruttere og å forstå detaljhandelen, merkevarer og forbrukertrender, for å stå bedre rustet til fremtiden. Magnus Ohlsson har tidligere hatt stillinger som markedsdirektør, administrerende direktør og styreleder i flere ulike selskaper.

 

 

 

Tilbake
 

Naturkompaniet etablerer seg i Norge

 
Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen
 
Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas
 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge