Våre spaltister. Advokat Anders Nordli, spesialist på skatte- og selskapsrettslige forhold og advokat Thorkil H. Aschehoug, leder av Grettes arbeidslivsavdeling.

Våre spaltister. Advokat Anders Nordli, spesialist på skatte- og selskapsrettslige forhold og advokat Thorkil H. Aschehoug, leder av Grettes arbeidslivsavdeling.

Deltidsansattes rett til utvidet stilling

Har han krav på å få økt stillingsandelen fra 80% til 100%?


En av våre ansatte har den siste tiden frivillig tatt på seg merarbeid i forbindelse med stor pågang i butikken som følge av treningsiveren under korona-situasjonen. Han har en 80% stilling, men som følge av ekstraarbeidet han har tatt på seg, har han jobbet tilsvarende 100 % de siste fire månedene.

Forrige uke krevde han en arbeidskontrakt hvor det skulle fremgå at han er ansatt i 100% stilling. Han begrunnet dette med at kontrakten dermed ble mer i tråd med det som var realiteten.

 

Den store pågangen er nå forventet å avta, og behovet for merarbeid vil sannsynligvis falle bort den kommende tiden. Dessuten har merarbeidet hele tiden vært frivillig og basert på gjentatte initiativ fra den ansatte selv.

Har han krav på å få økt stillingsandelen fra 80% til 100%?

Spørsmålet du stiller er veldig praktisk. Det finnes flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte rett til utvidet stilling.

 

For det første har vi en fortrinnsrettsbestemmelse i § 14-3 som gir kvalifiserte deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar nyansettelser. Fortrinnsretten er imidlertid betinget av at det finnes en ledig stilling hvor det vurderes nyansettelse. Dersom bedriften ikke tar sikte på nyansettelser, vil ikke denne typen fortrinnsretten være aktuell.

 

For det andre kan en deltidsansatt i noen tilfeller ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid (arbeidsmiljøloven § 14-4a). Det er nok denne regelen din ansatt sikter til. Formålet med regelen er blant annet å bidra til at arbeidsgivere får bedre oversikt over merarbeidet og samtidig blir mer bevisst bruken av merarbeid. For at arbeidstaker skal ha rett til utvidet stillingsandel tilsvarende faktisk arbeidstid, må vedkommende ha jobbet jevnlig utover avtalt stillingsandel i de siste 12 månedene. Tolvmånedsperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunktet da arbeidstaker fremmet sitt krav. For din ansatts del holder det derfor ikke å vise til merarbeid de siste 4 måneder. 

Rett til utvidet stilling

Du skriver videre at din ansatt har tatt på seg merarbeidet frivillig. I rettslig sammenheng er årsaken til ekstraarbeidet uten betydning. Det spiller derfor ingen rolle om arbeidet har vært frivillig eller pålagt. Det avgjørende er om det i bedriften har vært et jevnlig behov for merarbeidet fra arbeidstakeren.

 

Kravet om at merarbeidet må ha vært jevnlig innebærer at det må være en viss regelmessighet over merarbeidet. Arbeidstakeren har derfor ikke rett til utvidet stilling dersom arbeidet fremstår sporadisk og for eksempel er utført i forbindelse med ferieavvikling eller alminnelige sesongtopper.

 

Skulle merarbeidet ha pågått jevnlig i de siste 12 måneder, kan retten til utvidet stillingsbrøk likevel ha bortfalt dersom du som arbeidsgiver kan dokumentere og sannsynliggjøre at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger i tiden fremover.

 

Det at en bedrift har opplevd en plutselig og uventet økt pågang som for deltidsansatte har krevd ekstra innsats utover stillingsbrøken, vil derfor ikke i seg selv gi krav på utvidet stillingsandel når det må forventes at oppturen i markedet er forbigående og situasjonen vil normaliseres.

 

Tilbake
 

Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen

 
Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas
 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge
 
Salomon og Atomic lanserer ny flyttbar langrennsbinding