Messekart

Her er oversikten over plasseringen av utstillerne på Norspomessen i januar 2020.


Messesamarbeid med butikkjeder

Norspo AS har messesamarbeid med flere sportsbutikkjeder. Stadion er tegnet inn med sine interne rom under Norspomessen. Sport 1 og Coop gjennomfører sine messer noen dager før Norspomessen.

 

Deltidsansattes rett til utvidet stilling

 
Stein Glømmi til minne
 
Unikt tilbud til sportsbransjeforeningens medlemmer
 
Beach Mountain AS og Response Nordic AS forener krefter
 
Nå må det bevilges penger til gange- og sykkeltiltak