Norspomessen - for utstillere

Norspomessen 2020 er avlyst


– Norspomessene og X Meeting Point har hatt et nært og godt samarbeid over mange år, og er omforent om den krevende situasjonen alle står i. Vi ser nå enda mer frem til å møtes i X Meeting Point sine lokaler i januar 2021, for å gjennomføre Norspomessen vinter 2021, sier Administrerende direktør Trond Evald Hansen.


Vi følger nøye med på myndighetenes krav og henstillinger i forbindelse med hvordan vi alle bør håndtere situasjonen med koronaviruset. Neste Norspomesse vil være Norspo Vinter 2021. Vi komme med ny informasjon så fort vi vet mer.

Praktisk informasjon til utstillere på Norspomessen vil publiseres her når detaljene for vintermessen er på plass. Vi vet enda ikke noe om eventuelle nye smitteverntiltak vil endre tidligere kjente fristeer og rutiner hos X Meeting Point. 

Messeadresse:

X Meeting Point
Kragerudveien 50
2013 Skjetten

 

Åpningstider:

Søndag  
Mandag 


Kontakt: .petter.bratlie@sportsbransjen.no


Påmelding:

Påmeldingsfrister og Påmeldingsskjema vil du finne på denne siden.

Her vil det også komme link til oppdatert utstilleroversikt

 

Stand-priser:

EARLY BIRD. Ved påmelding før ...:

Påmeldingsavgift: kr 5790
Kvadratmeterpris: kr 1390
Kvadratmeterpris fra 50 kvm og over: kr 695


ORDINÆR. Ved påmelding før ...:

Påmeldingsavgift: kr 7400
Kvadratmeterpris: kr 1520
Kvadratmeterpris fra 50 kvm og over: kr 760


Rabatter: 
Det gis rabatt for Norspoaksjonærer og for leverandører som stiller ut store produkter som sykler, kajakk, kano og trimapparater. I tillegg er det også innført en prøveordning med rabatt på ski og skiutstyr, samt på stands med telt. Kontakt oss hvis du trenger mer informasjon om rabatter for disse produktkategoriene! 

 

Datoer for rigging:

For utstillere på Sport 1-messen og på Norspomessen: Rigging ....

For utstillere kun på Norspomessen: Rigging fredag ..og lørdag ...

Små justeringer av stands kan skje søndag morgen før messen åpner.  

 

Dato for nedrigging:

Mandag .., etter messeslutt, og tirsdag ...


Ved behov for flere dager for rigging og nedrigging må den enkelte utstiller avtale dette direkte med X Meeting Point. 

 

Praktisk info:

Sjekk kvitteringen du mottar på mail etter påmeldingen. Mottar du ikke umiddelbart en bekreftelse på mail,må du kontakte oss snares. Informasjonen som oppgis i påmeldingen er bindende og grunnlag for messeguiden som trykkes og distribueres til alle sportsbutikker og utstyrsleverandører i sportsbransjen i Norge.


All informasjon angående messen sendes til den mailadressen som du oppgir i påmeldingen. 


Velkommen som utstiller på NORSPOMESSEN, på X Meeting Point, Vinteren 2021!

 

Stein Glømmi til minne

 
Unikt tilbud til sportsbransjeforeningens medlemmer
 
Beach Mountain AS og Response Nordic AS forener krefter
 
Nå må det bevilges penger til gange- og sykkeltiltak
 
Ulik håndtering av fluorforbudet