Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Vil stoppe urettferdig konkurranse

Det er urimelig og uforståelig at norsk bedrifter må betale opptil 10,7 prosent toll på varene, mens utenlandske aktører slipper. I statsbudsjettet vises det ikke vilje til å endre regelen som gir tollfri grense på varer med verdi opptil 3000 kroner fra utenlandske nettaktører. Dette er en urimelig konkurransesituasjon for norsk nettaktører, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.


Marginene i norsk sportsbransje er lave, og konkurransen er knallhard. Det ble solgt sportsutstyr til norske forbrukere for 20 milliarder kroner i 2018. Omsetningen har økt hvert år, men marginbildet er under kraftig press. Norske og utenlandske nettbutikker konkurrerer om de samme norske forbrukerne, når de utenlandske nettbutikkene blir favorisert med en avgifts-subsidiering, svekker det de norske nettbutikkene og ødelegger den sunne konkurransen. 

Sportsbransjen i endring

Utenlandske nettaktører står for en stadig større andel omsetning av sportsutstyr til norske forbrukere.

Det var mindre enn 800 sportsbutikker som solgte sportsutstyr i Norge i 2019, mot over 1000 sportsbutikker i 2008. Vi ser en sterk avskalling av sportsbutikker i 2020, samtidig som det vokser frem nye aktører i andre kanaler. Mange i norsk sportsbransje er nå rene netthandelsaktører som selger varer i det norske markedet. Disse konkurrerer på lik linje med sportsbutikker og sportskjedenes egne nettkanaler. Sportsbransjen har vært av de bransjene som har tilpasset seg markedet best over mange år. 


Konkurranse ligger i bransjens natur, og i likhet med alt annet i samfunnet må det konkurreres på like vilkår.

Når utenlandske aktører slipper å betale toll, har utenlandske aktører som selger varer i det norske markedet åpenbare fordeler.

– Vi kan ikke uten videre godta at det tillates fortsatt fritak for tollavgift på 3 000 kroner for utenlandske aktører. Den norske sportsbransjen opplever dette som svært konkurransevridende og vi har allerede erfart de negative konsekvensene dette har for et stort antall av bedrifter i Norge som selger sportsprodukter. Når utenlandske nettaktører får fordeler fremfor norske selskaper, påvirker det norske arbeidsplasser. Vi kan ikke forstå at dette kan være ønsket fra norske politikere, sier Trond Evald Hansen.

Tap av skatteinntekter

Han viser til at alle norske aktører forholder seg til skattereglene, der man betaler mva og tollavgifter.


– Det er sterkt urettferdig at utenlandske aktører som selger varer i Norge slipper å betale mva og toll slik norske selskaper som selger varer i Norge må.

Urimelig miljøbelastning

Når det er lavere avgifter for privat handel med utenlandske nettaktører i tillegg til allerede særdeles rause returordninger fra nettaktørene, har all erfaring vist at det senker terskelen for norske forbrukere til å handle mer enn de ønsker å beholde. Noen av de store internasjonale nettaktørene har hele 50 prosent retur av varer. Dette skaper også en unødvendig stor belastning på miljøet vårt.

Tilbake
 

Naturkompaniet etablerer seg i Norge

 
Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen
 
Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas
 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge