Unikt tilbud til sportsbransjeforeningens medlemmer

Norsk Sportsbransjeforening og Advokatfirmaet Grette AS har innledet et samarbeid om en ukentlig jusspalte på sportsbransjen.no. Her vil Grettes advokater ta opp aktuelle temaer og spørsmål som berører sportsbransjen og som medlemsbedriftene spiller inn.


– Vi er glade for å kunne introdusere en ny ukentlig jus-spalte, med tips, råd og veiledning som vi mener er av verdi for sportsbransjen. Norsk sportsbransjeforening sitt oppdrag er blant annet å bistå medlemmene, for å sikre gode forutsetninger for drift. Medlemmene våre er en bredt sammensatt gruppe, men uansett størrelse og omsetning er det lover og regler som berører alle bransjens aktører. Vi lever i en tid med raske skifter, så ønsket vårt er å løfte og belyse lover og regler innen noen viktige temaer alle eiere og ansatte bør kjenne til, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.


– Sportsbransjen er en spennende og variert bransje, som vi gleder oss til å bli bedre kjent med, sier Thorkil H. Aschehoug.

 

Han er advokat og leder av Grettes arbeidslivsavdeling. Sammen med sine fire kolleger i Grettes arbeidslivsavdeling er han beredt til å bistå medlemsbedriftene i stort og smått innenfor HR/arbeidsrett. Thorkil har erfaring fra både NHO, YS og Arbeidstilsynet, i tillegg til 10 års fartstid som arbeidsrettsadvokat i Grette.

 

Med seg på laget har han advokat Anders Nordli som er spesialist på skatte- og selskapsrettslige forhold. Anders har 10 års erfaring som skatteadvokat i Thommessen før han startet i Grette tidligere i år.

 

 – Jeg har jobbet mye opp mot større virksomheter, men har også lang erfaring med å bistå mindre og ofte familieeide bedrifter. Mange av disse står gjerne ved veiskiller hvor de må vurdere om de skal overføre til neste generasjon eller legge ned. Her er det mye spennende juss og ikke minst veldig hyggelig å bidra til gode løsninger for alle parter.


Thorkil har personlig arbeidserfaring fra sportsbransjen – han hadde selv en sportsforhandler i slekten og begynte som lørdagshjelp hos Regent Sport som 13-åring.


– Jeg ble ingen stor sykkelreparatør, men jeg lærte mye grunnleggende om å forholde seg til mennesker, enten kunden var birken-fantast eller en eldre bestemor som skulle ha sykkel til barnebarnet.


Anders på sin side vokste opp med Glømmi Sport i lokalmiljøet.


– Butikken var liten og lokal, men ble viden kjent for sin ekspertise på sykkel og ski. Og selv om jeg de siste årene har jobbet mye opp mot store virksomheter, banker hjertet fortsatt litt ekstra for de små nisjebutikkene som greier å lage seg en plass i markedet.


De to har fulgt sportsbransjen tett gjennom 2020 og er særlig fasinert av mangfoldet foreningen har å by på.


– Det spennende med Norsk Sportsbransjeforening er at den favner både leverandører, produsenter og retailere i alle størrelser. Dette gir et mangfold som for oss advokater blir veldig spennende å bistå, sier Anders.

 

I første omgang vil Grettes advokater bli synlige gjennom en ukentlig jusspalte, men norsk sportsbransjeforening tror samarbeidet med tiden kan gi et utvidet tilbud for sine medlemmer.


Følg med! På

Jus for sportsbransjen

Tilbake
 

Naturkompaniet etablerer seg i Norge

 
Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen
 
Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas
 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge