Ulik håndtering av fluorforbudet

Fra og med 4.juli 2020 ble det forbudt å selge skismøring som inneholder C8 bindinger. Forhandlere som har slike produkter i butikkhyllene, må levere dette til Gjenvinningsstasjoner som farlig avfall. De største produsentene har tilpasset seg forbudet, men det er fortsatt flere sportsforhandlere som ikke har fanget opp hva det nye forbudet faktisk innebærer.


I våre to saker om fluorforbudet i skismøring, har blant annet Miljødirektoratet forklart omfanget og gangen i forbudet og produsentene Swix, Toko og Rode har forklart hvordan de ivaretar regelverket fra deres side. Skismøringsprodusentene har sluttet å produsere fluorprodukter med bindinger som ikke lenger er tillat og de utvikler og lanser stadig nye jevngode fluorfrie produkter.

 

Likevel har vi fått signaler om at ikke alle forhandlere forstår reglene likt. Vi spurte derfor to spesialistforretninger som er særlig sterke i langrenn, Milslukern og Sørensen sport, om hvordan de forholder seg til reglene og forbudet. De svarte overraskende ulikt, og sportsbransjen.no opplever at det råder usikkerhet og varierende forståelse av de nye reglene blant flere i bransjen.

 

Lars Litlere hos Milslukern, synes regelverket er nokså enkelt å følge.

– Det er to variabler vi forholder oss til. Hva som er lov å benytte i konkurranser og hvilke av de «gamle» produktene det er lov å selge, men ikke benytte i FIS konkurranser.

 

Kjenner dere til reglene om hva som er tillatt av salg av fluorprodukter?

– Milslukern har satt seg inn i alle nåværende regler angående salg og håndtering av fluorprodukter. Produkter som inneholder PFOA partikler over EUs grenser er tatt ut av salg. Ikke alle fluorprodukter har forbudte stoff, så en har fremdeles mulighet til å handle produkter som inneholder fluor.  

Har dere kvittet dere med / fjernet alle skismurning som inneholder ulovlig høyt innhold av fluor?

– Fra 4 juli ble salg av produkt som inneholdt for høye mengder PFOA avsluttet. Vi har ikke lenger disse varene på lager eller i vårt sortiment.

 

Hvordan vil fluorforbudet påvirke deres virke som spesialistforretning for ski?

– Som spesialbutikk er varesortiment byttet ut og erstattet med fluorfrie alternativ. Sortiment er nesten på same nivå som tidligere. Butikkens kunnskap og erfaring om hvilke glidprodukt som til enhver tid er «beste valg» er naturlig nok noe redusert, men ble jobbet med i sesongen 19/20 og er noe vi nå også har som prioritert område.  

 

Prisen og marginene på produktene er på samme nivå som tidligere, men marginen er noe dårlige på de dyreste variantene. Kunde forventer også å betale mindre for fluorfrie varianter en tidligere.

 

Vi forventer noe høyere salg av preppeprodukter, børster, rotor/filt og rilleverktøy. Samtidig som vi ser at slip, struktur og skiplukk nå er Milslukern sitt største konkurransefortrinn. Dette blir det satt mer trykk på gjennom vinteren.

 

Hvilke forventninger har dere til nye preparater som skal erstatte fluorsmurning?

– Vi har testet fluor vs. fluorfritt av de varianter som fantes vinteren 19/20, så forventningen og tillit til noen produkt er allerede på plass. Da reglene for fluorfrie skirenn i ungdomsklasser kom sesongen 19/20, jobbet alle i skiavdelingen aktivt og av egeninteresse med utforskning av fluorfrie alternativ. Vi jobbet aktivt gjennom hele 19/20 sesongen med å finne fram til fluorfrie alternativ fra våre største leverandører.

Fra skisesongen 20/21 gjelder også fluorforbud i Alpint og Skiskyting. Milslukern har allerede innarbeidet høy kunnskap om hvilke fluorfrie alternativer vi anbefaler i kombinasjon med slip. Som spesialbutikk med verksted, er den største forskjellen helsemessig gevinst. Våre ansatte kommer i mindre grad i kontakt med gass/støv/partikler med farlige gasser. En av de viktige faktorene vi har oppdaget, er at riktig metodikk i preparering av ski blir enda viktigere.

 

Slik svarer Robert Kay hos Sørensen sport, på de samme spørsmålene:

Kjenner dere til reglene om hva som er tillatt av salg av fluorprodukter?

– Meg bekjent, skal det etter juni 2020 ikke produseres fluorholdige produkter som inneholder høyere forbindelser en C6. Salg av produkter med høyere kjemiske forbindelser enn C6 er lovlig og selge frem til 2025.

 

Har dere fjernet all skismurning som inneholder ulovlig høyt innhold av fluor?

Meg bekjent er det ikke ulovlig å selge disse produktene, det er kun produksjon som er stoppet i henhold til EU regler.

 

Hvordan vil fluorforbudet påvirke deres virke som spesialistforretning for ski?

Jaget etter å ha de «glatteste» skiene vil være like til stede. Vi ser at de nye produktene som kommer, blir liggende på samme prispunkter som de tidligere fluorholdige produktene lå på. Kundene vil nå starte litt på null og være enda mer prisgitt god hjelp for å finne frem til de rette produktene og ha under skiene. Da må de oppsøke de som har tilegnet seg erfaring de siste årene ved testing av fluorfrie produkter. Dette kommer til å bli en stor fordel for oss, da vi har jobbet mye med disse de siste 2 årene. Vi har siden 2018 hatt egen fane på nettbutikken hvor man kun finner fluorfrie produkter, dette er en side under stadig utvikling. Informasjon om innføring av fluorforbud

 

Hvilke forventninger har dere til nye preparater som skal erstatte fluorsmurning?

Her jobber leverandører som Start, Maplus, Skigo, Vauthi osv. hardt for å komme med konkurransedyktige produkter. Swix er nok de som har mest å frykte. De har allerede havnet litt bakpå og flere av de mindre leverandørene har produkter som er langt bedre.

 

De siste dagene har ledere, smørere og utøvere uttrykt stor bekymring for at det vil jukses med fluor. Det finnes fortsatt ingen gode kontroller av ski for å finne frem til eventuell juksing. Det er kort tid frem mot skisesongen og de første skirennene starter.

 

Miljødirektoratet viser til internasjonalt reglement om salg og bruk av forbudte fluorpreparater. Ski- og skiskyttermiljøene har strenge regler der det er totalforbud for bruk av fluor. Men FIS og IBU er fortsatt ikke klare på kontrollen av eventuelle brudd på reglene. Det begynner å haste veldig for å finne frem til sikre testmetoder.

Tilbake
 

Naturkompaniet etablerer seg i Norge

 
Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen
 
Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas
 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge