Foto: XXL

Foto: XXL

Sykkelmekanikerutdanning fra
høsten 2024

De siste årene har behovet for sykkelmekanikertjenester økt kraftig. Norsk Sportsbransjeforening har fått en rekke henvendelser fra flere av bransjens aktører om stort behov for kvalifiserte sykkelmekanikere. Veldig mange sykkelverksteder har vist til kraftig økt etterspørsel for sykkelmekanikerhjelp det siste året. -Det er et voldsomt behov for kompetente sykkelmekanikere i sportsbransjen. Reparasjonstjenester er dessuten helt i tråd med bærekraftmålene om lenger levetid på produkter, sier Carlo Marques, VP & Head of Workshop Services i XXL. XXL og Marques har vært en viktig pådriver fra sportsbransjen.


Ansvarlig for egen sykkel

Den stadig økende elsykkel-parken forsterker behovet for sykkelmekanikere med formell kompetanse. Det setter langt større krav til sykkelmekanikere i dag enn for noen få år tilbake når man skal reparere en elsykkel. En stor del av sykkelparken er elsykler. På disse syklene er det, i tillegg til elmotor, større krav til bremser, ramme og andre mekaniske slitedeler. En sykkel er et kjøretøy som på samme måte som andre kjøretøy, trenger vedlikehold. Mange bruker sykkelen i større grad til transport og ikke bare sport. Det er brukeren av sykkelen som har det endelige ansvaret for at sykkelen til enhver tid er i en slik stand at den følger kravene i lovverket. Og, det er langt ifra for alle å begynne å skru på en elsykkel. Hvis kravene til bremser, refleks og lys ikke er oppfylt, kan du bli bøtelagt. For en elektrisk sykkel er det også krav til motorens kraft og virkemåte.

 

Norsk Sportsbransjeforening en pådriver og initiativtaker

I mars 2021, henvendte Norsk Sportsbransjeforening seg til Utdanningsdirektoratet med et uttrykt behov for å etablere en utdanningsvei for sykkelmekanikere. Etter en utredning av forslaget ble det besluttet å etablere sykkelmekanikerfaget som et nytt lærefag under det yrkesfaglige utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag. Det ble opprettet en læreplangruppe fra sportsbransjen som har bestått av svært erfarne sykkelmekanikere i Simen Thorvaldsen, Carlo Marques fra XXL, Erik Lauritzen fra Sport Holding og Kevin Lucas fra Tromsø ski & sykkel. Lederen av gruppen har vært Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening (initiativtaker og artikkelforfatter). Grunnlaget for utdanningen er nå lagt, og innen 1. mars 2024 kan elever søke seg inn på teknologi- og industrifag i videregående skole (1. året), før de deretter kan velge kjøretøy (2. året) og deretter sykkelmekanikerfaget som tas som to års læretid i bedrift.

 

Behov for lærebedrifter

-Nå er det viktig å få ut budskapet om at sykkelmekanikerfaget blir en realitet, slik at elever som er nysgjerrig på faget får vite hvilke muligheter som ligger i faget og i sportsbransjen, sier Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening.

 

Det er nå opp til oss i sportsbransjen å få på plass flest mulige lærebedrifter i sykkelmekanikerfaget, for at elever som går teknologi- og industrifag kan søke om læreplass og bli faglærte sykkelmekanikere hos oss. Sykkelverksteder og andre som tilbyr sykkelreparasjon må søke om å bli lærebedrift i sitt fylke. Godkjente lærebedrifter får offentlig økonomisk tilskudd for at de påtar seg et opplæringsansvar, sier Carine Gronholz i Utdanningsdirektoratet.

 

Eksamen og fagbrev

Vi trenger imidlertid ikke vente fire år før vi får de første sykkelmekanikerne med fagbrev i Norge. Med ca. fem års dokumentert praksis som sykkelmekaniker, kan man gå opp til eksamen som privatist (eller såkalt praksiskandidat) allerede til høsten. Etter bestått eksamen kan man gå opp til fagprøven som fører til fagbrev i sykkelmekanikerfaget (dersom man består vel og merke).

 

Carlo Marques i XXL sier; -etterspørselen etter verkstedtjenester fortsetter å øke i XXL, og da spesielt innenfor sykkel. En utfordring vi som bransje står i er at det er meget krevende å finne kompetente og dyktige mekanikere. Så det er enormt positivt at det nå fra høsten 2024 blir mulig å få formalisert kompetansen sin ved å ta fagbrevet gjennom praksiskandidatordningen.

 

 

 

Faktaboks:

Hvordan bli lærebedrift:

https://utdanning.no/tema/hvordan_bli_en_laerebedrift

 

Hvordan ta fagbrev som praksiskandidat: https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/praksiskandidat

 

Læreplan i sykkelmekanikerfaget:

https://www.udir.no/lk20/sym03-01

 

Kontaktinfo:

Trond Evald Hansen, trond.evald.hansen@sportsbransjen.no


Tilbake
 

Devold vokser med sikkerhetsklær

 
Sportsbransjedagen 2024
Utvidet Early Bird – påmelding til fredag 7.juni!
 
Henry Lloyd og Odlo med ny butikk i Bogstadveien
 
I møtet med eldrebølgen må sportsbransjen tenke nytt for å finne arbeidskraft i fremtiden
 
Krevende start på året for sportskjedene