Sportsutstyr, klesbutikker og fritidsbåter trekker ned salgstallene

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en jevn stigning siden starten av 2019. Men omsetningsvolumet til klesbutikker, fritidsbåter og sportsutstyr bidro til å nulle ut de positive bidragene i august.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra juli til august 2019, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.

Selv om det samlede omsetningsvolumet var uendret, var det et blandet bilde for de ulike bransjene. Det var først og fremst salg på bensinstasjoner som hadde en økning i sesongjustert volum i august. Klesbutikker, i tillegg til salget av fritidsbåter og sportsutstyr hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet, og bidro til å nulle ut de positive bidragene. 

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk ned 0,2 prosent i tremånedersperioden juni – august, sammenlignet med mars – mai.

Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Kilde: Detaljomsetningsindeksen, Statistisk sentralbyrå.


Tilbake
 
Nyheter

Slik blir kontantstøtten for bedriftene

 
Uro og økonomiske bekymringer
 
Bransjenytt
Nike har en plan for driften under COVID-19-krisen
 
OutDoor by ISPO 2020 er avlyst
 
Februar ble en sterk måned for sportsbutikkene