Foto: Helsport.
Nyheter

Foto: Helsport.

Sportskjedenes nest beste andre kvartal

Etter å ha sprengt alle tidlige omsetningsrekorder andre kvartal i 2020 klarte ikke sportskjedene å holde samme hastighet for samme periode i 2021, og viser til 3,9 prosent lavere omsetning. Men, tallene viser samtidig at nordmenn fortsetter å kjøpe mye sports- og friluftsutstyr.


Salgsdriverne

Andre kvartal 2021 endte med en samlet omsetning på 3,6 milliarder kroner, som er det nest beste andre kvartalet for sportskjedene gjennom tidene. Det er likevel en liten nedgang på -3,9 prosent mot året før. Første halvår 2021 er opp 8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2020.


 

– Det er særlig aktiv fritid som dominerer første del av sommerhalvåret, sier Trond Evald Hansen. – Fjelldestinasjonene melder om mange folk i fjellet. De aller fleste forberedte Norgesferie til fordel for utenlandsferie også denne våren og forsommeren. Mange sportsbutikker melder om fortsatt stor interesse rundt utstyr som gir gode opplevelser i Norges fantastiske natur. Løpsbølgen, lek og vannsport motiverer nordmenn til å holde seg i form når forholdene ligger til rette. Fotballsegmentet merker lettelsene i restriksjonene breddeidretten var pålagt fra myndigheten.


Administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen.


På forsommeren 2021, strevde mange leverandører og forhandlere med å få tilgang på nok sykler. Dette har slått ulikt ut for mange av aktørene, med tanke på forventet utvalg og salgstall. 

Nedstengte butikker og utfordrende produkttilgang.

Myndighetenes krav om nedstengningen av butikker som smittevernstiltak har hatt negative konsekvenser for de sportsbutikkene som har måttet holde stengt. Tapt salg ved stengte butikker er til en viss grad erstattet med netthandel, men langt ifra alt.

 

Det har vært utfordringer med å få tak i nok sportsutstyr innen enkelte segmenter. Det gjelder i størst grad sykler, men også hjemme-treningsutstyr og noe trenings- og friluftsutstyr. Sykkel er et stort marked i Norge der det i 2020 – sesongen ble solgt 410 000 sykler. Suget etter sykler er naturlig nok særlig stort i andre kvartal, og det er ingen tvil om at redusert produkttilgang har hatt en effekt på omsetningen.

Vekst i netthandelen

E-handel har vokst over flere år, og sportskjedene viser til kraftig vekst av salg av sportsutstyr over nett. Enten med klikk og hent - løsninger, eller med distribusjonen via post. Særlig for sportsbutikker som har vært nødt til å stenge dørene som en følge av smittevernhensyn pålagt fra myndigheten, har netthandelen vært en viktig salgskanal. De tradisjonelle sportsbutikkene melder om at trafikken er tilbake, og økende, i tråd med at samfunnet nå åpnes mer og mer opp.

En bransje i stor endring

Handelskanalene er i sterk endring i all detaljhandel, også i sportsbransjen. I tallene som presenteres under saken er det kun sportskjedenes omsetning det refereres til. Basert på beregninger gjort for 2019, sto sportskjedene for 63 prosent av alt salg av sportsutstyr.

Sportskjedenes omsetning per kvartal

De totale sportsbransjetallene kommer i en ny egen beregning

Norsk Sportsbransjeforening vil jobbe frem nye beregninger for de totale sportsbransjetallene for 2020 i løpet av høsten 2021. Det vil også omfatte leverandører som når sluttbrukeren direkte, e-handel og bredt vareutvalg er handelskanaler som tar markedsandeler fra de tradisjonelle sportsfaghandlerne.

Tilbake
 

Helen of Troy kjøper Osprey Packs for 414 millioner dollar

 
Nå åpner skiheiser over hele landet!
 
Spår vekst i den sporty skotrenden - og økte priser
 
Tyskland kan følge Østerrikes nedstengning, men alpinanleggene må ikke stenge
 
Sportskjedenes nest beste tredje kvartal