Samarbeid for omstilling i Norsk tekstilnæring

Omstillingskravene fra EU til aktører innen tekstil er omfattende, det vil prege hele næringen nasjonalt og internasjonalt, myndigheter og ikke minst forbrukeren. Nå inngår NF&TA – næringsklyngen for tekstil og Norsk Sportsbransjeforening (NSBF) et strategisk samarbeid for å sikre innovasjon og omstillingsevne.


EUs tekstilstrategi varslet at det vil komme reguleringer som betyr en betydelig systemendring for bedriftene, både merkevarene og handelsaktørene. Hver enkelt bedrift må gå over til mer bærekraftige produksjonsmetoder, og bort fra lineære til mer sirkulære forretningsmodeller. Blant annet vil det komme krav om Digitale produktpass på hvert produkt, samt separat innsamling av tekstiler og ikke minst er det snart veldig viktig med dokumenterbare påstander rundt bærekraft. Omstilling er krevende for alle parter, og samarbeid er en forutsetning for å lykkes i arbeidet. NF&TA innehar mye kompetanse på feltet, et godt nettverk og har allerede en rekke prosjekter i porteføljen, basert på bedriftenes behov og fremtidige krav.

 

-Sportsbransjen er en viktig og fremoverlent del av næringen. Det har alltid vært mye innovasjon og utvikling – samt at Norge er kjent for å ha gode leverandører av sportsbekledning og utstyr. Vi gleder oss over et godt samarbeid og ser frem til verdiskapende resultater for sportsbransjen sier Linda Refvik, CEO i NF&TA

 

Viktig samarbeid for erfaringsdeling og verdiskapende prosjekter

NSBF med medlemmer innehar mye kunnskap og erfaring som er viktig å få med seg inn i innovasjonsarbeidet.

 

-Vi er glade for å gå inn i et partnerskap med NF&TA og har tro på at vi i fellesskap skal jobbe frem flere gode innovasjonsprosjekter og sikre at sportsbransjen er godt rustet for fremtiden, sier Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening

 

NF&TA har så langt jobbet frem et spennende prosjekt i samarbeid med NSBF. Prosjektet Plattform for reparasjon og pant av tekstiler er et samarbeidsprosjekt mellom sportsaktører for å etablere en felles reparasjon og pantetjeneste. Det er kostbart og ressurskrevende å drive egne reparasjon og pantetjeneste og vil kunne effektiviseres ved å utvikle en innovativ tjenestemodell.

 

Vi ses under Sportsbransjeforeningens konferanse i Oslo

NF&TA vil både delta og bidra under årets Sportsbransjedag. De håper på å møte så mange som mulig og er lydhøre for innspill og behov.


Tilbake
 

Devold vokser med sikkerhetsklær

 
Sportsbransjedagen 2024
Utvidet Early Bird – påmelding til fredag 7.juni!
 
Henry Lloyd og Odlo med ny butikk i Bogstadveien
 
I møtet med eldrebølgen må sportsbransjen tenke nytt for å finne arbeidskraft i fremtiden
 
Krevende start på året for sportskjedene