PILOT. Intersports nye butikk i Sandvika Storsenter var en av pilotbutikkene i den nye digitale satsingen for kjeden.

PILOT. Intersports nye butikk i Sandvika Storsenter var en av pilotbutikkene i den nye digitale satsingen for kjeden.

Positive tall for Intersport International

Intersport International Corporation fortsetter veksten og rapporterte nylig en salgsøkning på 3,2 prosent i 2019. Dette gir selskapet en omsetning på totalt 12,3 milliarder euro etter skatt.


Den internasjonale kjeden opplevde en salgsøkning i alle fire kvartalene, inkludert det fjerde. Et viktig kvartal for kjeden som i hovedsak lener seg på vintersport.

Selv med ekstremt varm vinter i flere regioner, økte salget med 3,9 prosent i løpet av årets tre siste måneder, skriver Sporting Goods Intelligence.

Denne positive utviklingen tilskrives implementeringen av gruppens nye Intersport 2.0 strategi. Den er spisset mot styring, datastyring, egne merkevarer, nye digitale og omnikanal spissede butikkonsept og samarbeid med strategisk viktige merkevarer.

Færre butikker

Veksten kom til tross for færre fysiske kjedebutikker. På slutten av 2019 var det 5421 butikker, 85 færre enn ved utgangen av 2018 og 226 færre enn på slutten av 2017.

På slutten av 2019 var Intersport på plass med butikker i 43 land.

Ny giv

Det sies at den nye toppsjefen Steve Evers som startet i begynnelsen av 2019, brakte ny energi inn i organisasjonen. Han uttrykte selv at han ønsket å «fysisk, digitalt og følelsesmessig», knytte forbrukerne tettere til kjernen av sport.

Dette satte i gang en rekke ulike fysiske og digitale kampanjer for å hjelpe forbrukerne til å finne sin aktivitet. Ideen til initiativet kom fra en omfattende forbrukerundersøkelse som viste at de fleste anså det som viktig å finne sin idrett, men at mange ikke så seg selv som idrettsutøvere.
Målet var naturligvis å minne folk om at uansett hvor de trener eller hva slags aktivitet de foretrekke, så har Intersport produktene og ekspertisen de trenger.

 

Tilbake
 

OutDoor by ISPO 2020 er avlyst

 
Februar ble en sterk måned for sportsbutikkene
 
Bransjenytt
Bra trykk på årets On Snow
 
XXL har sendt permitteringsvarsel til ca 1000 ansatte i Norge
 
Ålesund skal bli sykkelby