Økonomisk usikkerhet

Hvordan vil renteøkninger og strømpriser påvirke kjøpekraften, hvordan vil forstyrrelsene i verdikjeden påvirke varetilgangen? De aller fleste aktørene i vår bransje kom økonomisk styrket ut av 2021. Nå står bransjen overfor andre utfordringer.


Bror William Stende, bransjedirektør i Virke Faghandel har foreløpig ikke fått meldinger om mangel på råvarer i tekstilproduksjonen. Men han påpeker at de aktørene som produserer tekstiler av syntetiske fibre, et oljebasert materiale, kan forvente å få kraftige kostnadsøkninger som følge av energikrisen.

De fleste opplever fremdeles forstyrrelser i verdikjedene. Men Stende i Virke mene de største utfordringene nå ligger i logostikken.


–  Vi ser fremdeles noen forsinkelser i produksjonen, men mest trøblete er logistikken.


Han peker på høyere priser på frakt, noe som igjen har ført til at mange gjør forsøk på alternative transportmetoder fra Kina/Asia, for eksempel tog.

Norsk sportsbransjeforening har kjennskap til at flere aktører har mistet kontrollen med sin varetransport med tog fra Kina da toglinjen fra Asia går gjennom Russland … 

Dempet optimisme

Virke jobber fremdeles med sine prognoser for 2022, men Stende sier at husholdningenes forventninger til egen økonomi fremdeles er høy, men daler på lengre sikt.


–  En kombinasjon av høye strømpriser og til dels også høyere rentekostnader for de med boliglån har nok bidratt til å dempe optimismen. Krig i Europa vil også dempe optimismen. Men, spareraten har vært høy og det er god økonomi i husholdningene. Hvis reiselysten dempes, kan denne økte sparingen tas ut i varer, sier han.

Påvirkes av høye strømpriser

Morten Borgersen, sjefen i Anton Sport, sier de har merket den tøffe starten på året.


–  Sportsbransjen nyter som alle vet godt av en god vinter med kulde og snø. Det har man ikke fått i noen særlig stor grad i Oslo i år, hvor vi har alle våre butikker. Dette kombinert med at kjøpekraften reduseres noe ved høye strømpriser og etter hvert renteøkninger, gjør at det har vært en tøff start på året. Det skal dog nevnes at man sammenligner med 2021 tall som for vår del var det soleklart beste året noensinne. Når man i tillegg har helt ville strømregninger i butikkene, er dette en dårlig kombinasjon, sier Borgersen.


Hvordan er tilgang på varer, og har prisene endret seg?


–  Det er fortsatt utfordringer med noen vareleveranser og prisene er som på alt annet på vei opp. Råvarepriser og frakt utgjør en forskjell. Det er et etterslep fra pandemien og tilgangen på varer blir nå ytterligere forverret med en uforståelig krig.

 

Er det noen varegrupper som er mer krevende å få ta i nå enn andre?


–  Det blir som i fjor krevende og skaffe nok sykler og jeg tror at man neste høst/vinter vil ha problemer med å skaffe nok langrennsski og støvler. Men, dette er i det store og hele et ubetydelig luksusproblem når man ser hva som skjer rundt oss i verden, poengterer Borgersen.

Forberedt på Post Covid-år

Truls Aabol som driver Olympia Sport i Sem utenfor Tønsberg, sier de forbereder seg på et «post covid»-år for butikken. Olympia Sport berøres av de samme utfordringene som resten av bransjen, men han mener det vil gi et riktigere bilde av utviklingen å se 2022-tallene opp mot et normalår, og da sikter han ikke til 2021.  


–  Sammenligner man 2022 med 2021 som ble et vilt bra år for sportsbransjen, så får vi store avvik. Men, sammenligner man mot et normalår, så blir antagelig ikke nedgangen så stor. 2021 var helt utrolig bra for oss, med rekordomsetning på over 100 millioner, sier Aabol og understreker at de er forberedte på et mer utfordrende år.


Olympia Sport opplever som mange andre, forsinkelser i leveranser innen flere varegrupper, og de må ta imot varene når de måtte komme. Det er også i noen grad uforutsigbart hvor mye av bestillingene som kommer i leveransene. Hva forsinkelsene skyldes er det ikke alltid en tydelig forklaring på, men logitikken er vanskelig og det er mangel på enkelte råvarer. Olympia Sport som er en stor forhandler av kajaker, merker at produsentene i Kina sliter med tilgang på carbon.


Behov for beredskap

Andreas Nyheim, kommunikasjonsdirektør i XXL, sier de har erfaring med å snu oss rundt fra pandemien. Men det er for tidlig for dem å si noe om hvordan den nåværende situasjonen slår ut.

–  Vi følger situasjonen nøye med tanke på varelevering og andre mulige konsekvenser på sikt, sier Nyheim. Krigen i Ukraina har ikke hatt noen direkte konsekvenser for XXL, utover at vi alle er sterkt berørt av hendelsene.


Men han forteller at de ser en utvikling som tyder på at folk er blitt mer opptatt av personlig beredskap.


–  Vi har blant annet sett en firedobling i salget av turmat hittil i år, og en tredobling for stormkjøkken. Vanndunker, soveposer og turutstyr er også andre produkter som vi opplever stor etterspørsel etter, sier Nyheim.

Friluftsliv har vært en trend under hele pandemien og mange ønsker utstyr for å kunne gå på tur hele året. Så ting er nok litt sammensatt, avslutter han.

Tilbake
 

Freddy Sobin blir ny sjef i XXL

 
Scandinavian Outdoor Award går til en 11-åring - genser fra Woolpower!
 
Donerte inntektene fra auksjonen til POW!
 
Nordmenn gravde dypt i lommeboka forrige uke
 
Suksess med bruktsalg på Black Friday