Nye regler om pensjon fra første krone

Endringer i regelverket for OTP - obligatorisk tjenestepensjon 


Regler om pensjon fra første krone og dag, trådte i kraft 1. januar 2022. Arbeidsgivere må tilpasse pensjonsordningene til de nye reglene innen 30. juni 2022. Endringer i pensjonslovgivningen fra 1. januar 2022 innebærer bl.a. at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.


Man må ikke lenger ha minimum 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene. Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år, slik som i folketrygden. Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning, må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.

Fra første krone og første dag. Fra 1. januar 2022 gjelder disse reglene

 • Alle arbeidsgivere som plikter å ha en pensjonsordning skal spare minst 2 prosent av de ansattes inntekt fra første krone.
 • Minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i pensjonsordningen fjernes.
 • Aldersgrensen for medlemskap i pensjonsordningen er nå 13 år. 
 • Ansatte har rett på medlemskap i pensjonsordningen når inntekten overstiger 1 000 kroner, eller 10 000 kroner om din virksomhet er en skattefri organisasjon.
 • Unntaksregler for sesongarbeidere fjernes.

 

Som arbeidsgiver må du ha tilpasset dine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Det gamle regelverket, som er beskrevet under, vil fortsatt gjelde i overgangsperioden frem til pensjonsordningene er tilpasset til det nye regelverket. 

Slik var det fram til nyttår

 Ordningen med obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor var fram til 1. januar i år slik:

 

 • Man hadde bare rett til pensjon for den delen av lønna som oversteg folketrygdens grunnbeløp (1 G) på 106.399 kroner. Dermed ble lavtlønte de store taperne med det forrige systemet.
 • Jobbet man under 20 prosent, fikk man heller ikke rett til slik tjenestepensjon.
 • Med 300.000 kroner i inntekt, fikk man bare pensjon for to tredeler av lønna.
 • Med 600.000 kroner i inntekt, ble det opptjening på fem av seks kroner.
 • Tidligere fikk ikke ansatte pensjonsopptjening for arbeidsforhold som varte kortere enn ett år. Dette ble endret i 2019.
 • I folketrygden tjener du pensjon fra første krone.

 

OTP kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og eventuell avtalefestet pensjon (AFP).

Tilbake
 

Erik Sønsterud utnevnt til permanent administrerende direktør i Brav

 
Innholdsmarkedsføring:
ZIENER is looking for a independent sales agent for Norway!
 
Lars Syse Christiansen utnevnt til ny finansdirektør i XXL Group
 
Aclima overtar europeiske distribusjonsrettigheter fra Odex Aps
 
Sprek 50-års markering for Osprey i Lofoten