Nye EU-krav til selskapsstyring og ESG-rapportering

Husker dere kokebok for bærekraftstrategi som ble presentert på bransjedagen i fjor? Nå ruller en tsunami av nye EU-krav for bærekraft over norske bedrifter og kokeboka har fått over 1100 ingredienser som vi i sportsbransjen snart må levere på.  De nye EU-kravene kommer fra det såkalte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet omtales ofte som et nytt direktiv for bærekraftrapportering, men man skal være klar over at CSRD også stiller også store krav til selskapers strategi, handlingsplaner og styring for å bidra til en bærekraftig utvikling.

 

De største og børsnoterte bedriftene omfattes av de nye kravene allerede i år. I 2025 omfattes store bedrifter som oppfyller to av tre krav for antall ansatte, omsetning og balanse. I 2026 er det små og mellomstore bedrifters tur. 

 

  • Når et selskap omfattes av direktivet, skal bærekraftrapporten gjennom forenklet revisjon og godkjennes av revisor på lik linje med det finansielle regnskapet. Perioden med frivilligheten for å rapportere sin bærekraftige påvirkning, risiko og muligheter er dermed over, sier Åshild Indresøvde, som er bærekraftrådgiver i Willder.

 

De som omfattes av CSRD må rapportere etter den nye rapporteringsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Standard). ESRS lister over 1100 punkter som selskapene må rapportere på. Ett krav er at selskapet har gjennomført en såkalt dobbelt vesentlighetsanalyse. Dette er en analyse av selskapets bærekraftige påvirkning, finansielle risiko og muligheter gjennom hele verdikjeden.

 

  • Vi erfarer er at dette er nybrottsarbeid for mange selskaper. Det er for eksempel ikke alle som kjenner til hvor alle råvarene til egen produksjonen kommer fra. Vurderingen av bærekraftige finansielle risikoer og muligheter gjennom verdikjeden er også krevende for en del selskaper, rett og slett fordi man ikke har mye erfaring med denne typen analyser, sier Indresøvde.    

 

Åshild Indresøvde, Willder


Sportsbransjen samarbeider allerede om å møte kravene i Åpenhetsloven og nye reparasjonskrav. XXL er ett av selskapene som er omfattet av de nye EU-kravene fra 2024. Administrerende Direktør for Sportsbransjen, Trond Evald Hansen, ser at dette kan bli et krevende arbeid for bransjen. 

 

  • Vi vurderer et bransjesamarbeid også om tilpasning til disse nye kravene. Vi ser at det kan være god praksis og ikke minst strategisk og kostnadsmessig smart. Mange av våre medlemsbedrifter er relativt små, med begrensede ressurser. Vi vurderer derfor om det kan være nyttig å etablere kompetanse-nettverk i bransjen også for å tilpasse seg til CSRD, sier Hansen. 

 

Indresøvdes erfaring er at kompetansenettverk kan har stor verdi.

 

  • Det er altfor få bransjer som samarbeider om å møte de nye rapporteringskravene, på tross av store likheter på mange ikke-konkurrerende områder. Jeg tror det er store gevinster å hente på bransjesamarbeid, både for å redusere kostnader og bygge faglige nettverk og kompetanse som man kan støtte seg på når disse nye vurderingene skal gjøres, sier Indresøvde. 

 

Norsk Sportsbransjeforening vil i tiden som kommer inviterer sportsbransjens aktører til å få økt innsikt i problemstillingene rundt CSRD og hvordan man best når kravene.


Tilbake
 

Erik Sønsterud utnevnt til permanent administrerende direktør i Brav

 
Innholdsmarkedsføring:
ZIENER is looking for a independent sales agent for Norway!
 
Lars Syse Christiansen utnevnt til ny finansdirektør i XXL Group
 
Aclima overtar europeiske distribusjonsrettigheter fra Odex Aps
 
Sprek 50-års markering for Osprey i Lofoten