Norspomessen vinter 2021 avlyses

Under normale omstendigheter skulle Norspomessen gått av stabelen søndag 10. og mandag 11. januar 2021, på X Meeting Point på Hellerudsletta. Norspomessen har jobbet hard for å finne en forsvarlig og trygg gjennomføringsmodell, men med all usikkerheten rundt restriksjoner og smitteomfang, har et enstemmig styre besluttet å avlyse vinterens messe. Norspomessen håper denne tidlige avklaringen gir leverandører og forhandlere tid til å finne alternative løsninger for handelen.


─ Koronasituasjonen er på ingen måte under kontroll per i dag. Myndighetene setter strenge grenser for større forsamlinger. Nå er det kun lov til å samle 200 personer under samme tak, gitt at det er en ansvarlig organisering der bl.a. enmetersregelen overholdes. Norspomessen samler normalt 1000 mennesker under samme tak, når 80 utstillere med sine ansatte og 800 besøkende samles. Det er ingen ting i dag tyder på at myndighetene lemper på reglene, sier daglig leder i Norspo AS, Trond Evald Hansen.

 

─ Som ansvarlig arrangør må vi dessverre innse at vi ikke kan fortsette planleggingen av Norspomessen vinter 2021. Vi har et stort ansvar overfor sportsbransjens aktører, der vi ikke på noen måte ønsker å utsette bransjens aktører for smitte. Det ville være krise for oss dersom noen ble syke på grunn av deltagelse på Norspomessen, sier han videre.

 

Alternativer vurdert

Norspo AS har vurdert en rekke ulike løsninger for alternativ Norspomesse, der bl.a. størrelse stand med begrenset antall selgere på stand er vurdert, i tillegg til at besøkende forhånds påmeldes til definerte tidsrom. Interaktive messeløsninger med visninger via videolink og bestillingsløsninger er også vurdert. Et ansvarlig Norspostyre har kommet frem til at de ulike alternativene ikke vil gagne Norspomesse-konseptet.

Norspomessen skal være en fysisk møteplass der nye lanseringer av produkter blir presentert og handel utføres. Norspomessen er sportsbransjens egen møteplass, og en effektiv handelsarena.

 

─ Norspomessen er unik i sportsmessesammenheng, og skal fortsette å være nettopp det. Vi ønsker ikke å vanne ut konseptet, med de farene som ligger i det for fremtidig virksomhet.

 

Hold av datoene for «On Snow»

Vi beklager situasjonen, og jobber med mål om å arrangere On Snow på Geilo 7.-8.mars 2021.

 

Norspo AS ønsker hele norsk sportsbransje velkommen til å teste vinter hardvareutstyr på Vestlia de dagene.

 

 

 

Tilbake
 

Vietnam tar større kontroll over egen fottøyindustri

 
Tema
Erik Hegbom tar suksessen med Kari Traa til nye høyder
 
Nike lanserer eget bruktmarked-program
 
Skibanken senker barrierene i skiidretten
 
Relativt godt regnskapsår for svenske Stadium