Norspo as avvikles

I dag besluttet et flertall i generalforsamlingen i NORSPO AS å stemme for styrets innstilling om å legge ned selskapet, NORSPO AS har hatt ansvaret for Norspomessene.


Norspo AS har holdt det gående i 35 år i 2022. Men slik sportsbransjen har utviklet seg, var det ikke lenger mulig for selskapet å lage en god handelsarena slik som Norspomessene skal, og må være.

Det var ikke gitt at prosessen med å evaluere NORSPOs fremtid, et arbeide som har pågått i lang tid, ville ende med innstilling fra Styret om avvikling.

Daglig leder Trond Evald Hansen redegjorde grundig i generalforsamlingen for det omfattende arbeidet som er lagt ned for å se om det var mulig å finne en vei videre. Veldig kort oppsummert var det ikke mulig å finne en måte å arrangere en bærekraftig kjedeuavhengig handelsmesse på i overskuelig fremtid.

Nye handelsløsninger

Pandemien var en avgjørende faktor i den forstand at den satte fart på digitaliseringsprosessene de fleste aktørene i sportsbransjen var i gang med.


– Forhandlerne har i dag etablert gode interaktive handelsløsninger med sine leverandører. Mange av de store leverandørene har etablert store og fine showrom, der de i større grad viser bredden i kolleksjonen. DTC – kanalen er i langt større grad enn tidligere, et satsingsområde hos leverandørene og stadig flere leverandører og merkevareeiere ønsker å nå sluttbrukerne sine direkte, forklarer Hansen.


Distribusjonsstrategiene er også i sterk endring. Norsk sportsbransjeforening har gjennomført omfattende undersøkelser både blant leverandører og forhandlere – resultatet ble da klart for messearrangøren; det er ikke er bærekraftig å arrangere Norspomessene i noen form eller utgave.


– På toppen av det hele har det blitt store utfordringer for leverandørene å få tak i vareprøver til en messe. Tilgang til råvarer, kamp om produksjonskapasitet og logistikkutfordringer er gjentatte problemstillinger for veldig mange. Norspo AS har forsøkt å snu seg raskt rundt for å finne alternative messeløsninger og vurdert å flytte messen tidligere. Alternative lokasjoner til alternative messetidspunkt er vurdert. Det samme gjelder interaktive messeløsninger. Et samlet styre har kommet frem til at det ikke vil være bærekraftige løsninger.


 Markedet til Norspomessene er ikke lenger slik det en gang var.


– Vi vil ikke klare å få mange nok av de store leverandørene på plass til Norspomessene. Da vil det heller ikke være interessant nok for de store forhandlerne å komme til messene. Vi ville ganske sikkert klare å samle en del leverandører og en del forhandlere, men ikke mange nok til at Norspomessen blir en god handelsarena. Derfor er det i dag tatt en beslutning i selskapet, at NORSPO AS avvikles.


Norspomessene har vært avgjørende for eksistensen av mange av dagens aktører i sportsbransjen. Styret og daglig leder, Trond Evald Hansen, er bekymret for at nedleggelsen vil gi et fattigere utvalg i sportsbutikkene over tid, men lover at det jobbes knallhardt fra Norsk Sportsbransjeforening med å etablere ny arena for å sikre mangfold og innovasjon i dagens sportsbransje.


– Sportsbransjen har et behov for en samlingsplass, en arena der bransjen kan møtes. 25.august er første mulighet der Norsk Sportsbransjeforening inviterer til «Sportsbransjedagen 2022». I tillegg til at spennende og dyktige forelesere tar for seg temaene endringsledelse, innovasjon, grønt skifte, finansielle faktorer og teknologi, vil innovative sportsaktører få mulighet til å vise sine nylanseringer. Om dette vil erstatte noe av det Norspomessene leverte i sin tid vil evalueringen vise, avslutter Hansen.


Tilbake
 

Virke Handelskonferansen - ruskevær med klarvær i sikte

 
Kjetil André Aamodt: - Norske ski skal ta OL-gull
 
Cathrine Stange blir ny konsernsjef i Janus
 
Jan Tore Jensen går av som leder av Bergans
 
Barents Outdoor skal lage telt for Forsvaret