Salgsstatistikken fra Klarna viser at kvinnene har økt sin netthandel mer enn menn i løpet av det siste året.

Salgsstatistikken fra Klarna viser at kvinnene har økt sin netthandel mer enn menn i løpet av det siste året.

Nær doblet salg av sport- og fritidsutstyr på nett

Bare i løpet av årets to første måneder ble salget av sport- og fritidsprodukter på nett nesten doblet, sammenlignet med samme periode i fjor. Oslo er i særklasse det området hvor nettsalget har økt mest i perioden.


Ifølge tall fra betalings- og shoppingløsningen Klarna gikk salget innenfor kategorien sport og fritid opp hele 93 prosent i januar og februar. I Oslo handlet hver person hele 30 prosent mer enn gjennomsnittsnordmannen gjorde.


– Det er helt åpenbart at koronapandemien og nye nedstengninger på nyåret har ført til en ytterligere økning i bruk av netthandel. Gode snøforhold mange steder har helt sikkert bidratt til at salg av ski, skøyter og annet vintersportsutstyr har vært bra, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.


Nesten 10 000 norske nettbutikker benytter seg nå av deres løsninger. 

Strenge tiltak i hovedstaden har gitt økt netthandel

Innbyggerne i Oslo har de to siste månedene blitt hardt rammet av strenge pandemitiltak. Det er her det handles klart mest sport- og fritidsutstyr på nett. Mens salget her er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet, er Trøndelag fylket hvor det ble handlet nest mest med 17 prosent over gjennomsnittet.

Klar dreining i salget fra november

Det har også skjedd en klar dreining i sports- og fritidskategorien fra de første seks månedene i koronapandemien. Da var det innbyggerne i de to nordligste fylkene som handlet klart mest på nett. I løpet av januar og februar i år har både Troms og Finnmark og Nordland en vekst som ligger like under det nasjonale gjennomsnittet.

Minst sports og fritidsutstyr per innbygger ble det netthandlet i Agder. Her var salget 30 prosent under landsgjennomsnittet.

Mer enn halvparten mer ute i naturen

Ifølge en representativ undersøkelse Klarna gjennomførte i fjor høst oppga allerede da mer enn halvparten av de spurte at de hadde vært mer ute i naturen siden pandemien kom. I aldersgruppen 18-25 år oppga hele 2 av 3 spurte dette. Nesten 46 prosent oppga også at de hadde startet å trene mer ute.

Kvinner har økt sin andel av innkjøpene med 9 prosent

Ifølge Klarnas statistikk er det kvinner som øker sine kjøp i kategorien mest. Mens de i januar i 2020 sto for 52 prosent av omsetningen innenfor sport- og fritidssegmentet, økte denne med hele 9 prosent i samme periode i 2021.


– Undersøkelser vi har gjennomført viser at kvinner i større grad enn menn opplever at de har ansvar for felles innkjøp til familien, som for eksempel utstyr til barn. Generelt viser også vår salgsstatistikk at kvinnene har økt sin netthandel mer enn menn i løpet av det siste året, sier Thomas Elvestad.


Klarnas Shoppingindeks, sport og fritid (januar og februar 2021

 

Fylke

Shoppingindeks per innbygger*

Oslo

130

Trøndelag

117

Viken

102

Vestland

101

Troms og Finnmark

99

Møre og Romsdal

97

Nordland

92

Innlandet

89

Vestfold og Telemark

85

Rogaland

79

Agder

69


*Shoppingindeks; Indeks 100 representerer gjennomsnittsnordmannens netthandling i kategorien sport og fritid i januar og februar 2021. Et høyere eller lavere tall vise om innbyggerne i fylket handlet mer eller mindre per person enn landsgjennomsnittet gjorde. Indeksen er justert i forhold til folkemengde. 

Tilbake
 

Skal reparere og selge brukt

 
Bergans inviterer til klima-kampanje
 
«Man kommer ikke på pallen alene»
 
«Vi har gjort en solid jobb med å styrke posisjonen til Norrøna»
 
Nike med voldsom vekst, slår alle forventninger