Koronasituasjonen

Dette er siste hovedregler fra regjeringen.no, oppdatert: 07.01.2021, og hovedreglene for arrangementer på offentlig sted i Oslo.


  • Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 deltakere (ingen krav om fastmonterte seter). 
  • Deltakere som ikke er i samme husstand, skal kunne holde minst 1 meters avstand. Når dette ikke er mulig, skal man bruke munnbind.
  • Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernreglene.


Forskrift om smitteverntiltak 


Bestemmelsene gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies ut. 

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. 


Grupper med inntil 200 deltakere kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike grupper ikke kommer i kontakt med hverandre. Det skal hele tiden være minst 2 meters avstand mellom gruppene. 


Det er viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst 1 meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene.

Arrangøren skal, etter covid-19-forskriften, iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede. Det kan innebære å nekte personer uten munnbind adgang til arrangementet eller å tilby munnbind. Forskriften regulerer ikke eventuell betaling for munnbind.

Arrangøren skal bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til at det finnes tilstrekkelig toalettfasiliteter og muligheten til å ivareta håndhygiene. 

Tilbake
 

Nike stenger ned fabrikker i Vietnam

 
Det globale salget av sportsutstyr økte med 11 % i pandemiåret
 
Aclima og REV Ocean i samarbeid
 
16. september kan du tenne bål igjen
 
Distribusjon, salg og prising - regelendringer på vei