Foto: Teodor Olving

Foto: Teodor Olving

I møtet med eldrebølgen må sportsbransjen tenke nytt for å finne arbeidskraft i fremtiden

Det mangler allerede over 4300 ansatte i norske butikker, samtidig viser en undersøkelse fra Manpower at nesten 70 prosent av bedriftene sliter med å skaffe kvalifiserte ansatte.   

– Rekruttering av mennesker som har falt utenfor, blir helt avgjørende for virksomheter som ønsker å realisere sitt fremtidige vekstpotensial. I dag bruker de fleste virksomheter mye tid på å finne arbeidskraft, men i tiden fremover må flere ta ansvar for å utvikle arbeidskraften de trenger, sier Andreas Berfenstam, daglig leder i OsloKollega Utvikling.


Varsler store endringer
OsloKollega er en av de største arbeidsinkluderingsbedriftene i Oslo. De samarbeider tett med næringslivet for å hjelpe mennesker ut i arbeid og opplever daglig hvor paradoksalt det er at bedriftene skriker etter arbeidskraft, samtidig som 650.000 mennesker ikke er i jobb.


– Min spådom er at sportsbransjen ser helt annerledes ut om 5-10 år. Da vil mangelen på arbeidskraft være en av de største utfordringene i varehandelen. Dermed vil langt flere arbeidsgivere jobbe strategisk for å utnytte den arbeidskraftreserven som står utenfor i dag, sier Berfenstam

Berfenstam trekker frem at utenforskapet koster samfunnet over 194 milliarder kroner i trygdeytelser hvert år, og understreker at det ikke er økonomisk levedyktig for den norske velferdsmodellen. 

 

50.000 nye arbeidsplasser
I årene som kommer vil fremveksten av den sirkulære økonomien øke behovet for arbeidskraft i sportsbransjen ytterligere. Ifølge en rapport fra McKinsey kommer sirkulærøkonomien til å skape over 50.000 nye arbeidsplasser innen 2030. Varehandelen er en av bransjene som har størst potensial for å utvikle nye løsninger for ombruk, vedlikehold og reparasjon.

 
OsloKollega har allerede opparbeidet seg lang erfaring med å reparere sportsutstyr. De mener potensialet for økt satsing på arbeidsinkludering i sportsbransjen er stort. 

 

– Vi har drevet sykkelverksted i en årrekke, så vi vet at det virker. Når vi jobber med oppgavedeling, inkluderende arbeidsprosesser og individuell oppfølging av deltakerne som er i praksis hos oss, leverer vi et konkurransedyktig produkt, sier Berfenstam.

 

Har ikke tatt ut potensialet
Han innrømmer likevel at de ikke har tatt ut potensialet i den sirkulære økonomien.

 

– Vi er spesialister på arbeidsinkludering, og skal egentlig ikke drive kommersiell virksomhet. Derfor har vi holdt oss til tradisjonell reparasjon, oppussing og salg av brukte sykler, selv om potensialet for å utvikle verdiøkende tjenester som også gir nye inkluderingsmuligheter er stort.

Etterlyser partnere i sportsbransjen
For å ta ut hele potensialet tar OsloKollega nå grep for å rendyrke sin kjernevirksomhet. Fremfor å drive verksted og butikkvirksomhet, jobber de nå for å etablere partnerskap med aktører i sportsbransjen som har det kommersielle i kjernen. 

 

– For oss er det et sidespor å drive kommersiell virksomhet. Vårt oppdrag er å inkludere flest mulig i arbeidslivet. Det gjør vi best hvis vi jobber sammen med noen som kan drive butikk, for da kan vi bruke all tiden vår på å rekruttere og følge opp mennesker fra utenforskapet, sier Berfenstam. 


Vinn-vinn-modell
Etter å ha etablert opplæringshuber for mennesker fra utenforskapet i både hotellbransjen og helsevesenet, har OsloKollega erfart hvor mye bedre inkluderingseffekten blir for de som er i arbeidstrening ute på en ordinær arbeidsplass – fremfor å være på en skjermet arena.

– Ved å jobbe på nye måter skaper vi effektive løsninger som gjør det mulig å skalere inkluderingsprosessene våre og hjelpe mange flere ut i jobb. Dessuten gir økt inkluderingseffekt, bedre produktivitet og arbeidsmiljø for arbeidsgiverne. Vi har rett og slett utviklet en vinn-vinn-modell. Det eneste som mangler for å skalere er kommersielle partnere med behov for arbeidskraft – og de vet vi at finnes i sportsbransjen, avslutter en engasjert Andreas Berfenstam i OsloKollega


Tilbake
 

Devold vokser med sikkerhetsklær

 
Sportsbransjedagen 2024
Utvidet Early Bird – påmelding til fredag 7.juni!
 
Henry Lloyd og Odlo med ny butikk i Bogstadveien
 
Krevende start på året for sportskjedene
 
Opplev suksessen med Pie VAT: En inspirerende historie med Anton Sport