På årets ISPO i München i januar, lanserte Madshus blant annet neste sesongs nye toppmodell, Redline 3.0.
Innovasjon

På årets ISPO i München i januar, lanserte Madshus blant annet neste sesongs nye toppmodell, Redline 3.0.

God timing for toppmodeller

Bjørn Ivar Austrem, teknisk direktør hos Madshus, tror ikke det turbulente markedet påvirker nyhetsverdien til produsentens nyeste innovasjoner.

- Er det noen nye produkter som skal ut i markedet nå, så er det nye toppmodeller. 


På Biri, hos Madshus driver teknisk direktør, Bjørn Ivar Austrem blant annet en utviklingsavdeling som består av fire heltidsansatte. Men mye av innovasjonen forgår på tvers av avdelingene.


Bjørn Ivar Austrem, teknisk direktør i Madshus.

– Mye av utviklingen blir gjort sammen med både racingavdelingen for utvikling av topproduktene til løpere, og sammen med ansatte i produksjonen. Vi har veldig mange dyktige ansatte i produksjonen som veldig ofte er med i utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Vi er også opptatt av å bygge nettverk. Lokale bedrifter som er viktige støttespillere når vi skal utvikle og produsere nye maskiner og prosesser.

Vi er også så heldige at vi har hatt et langvarig og godt løp med forskningsprosjekter støttet av Norges Forskningsråd. Dette gir oss for det første god tilgang til å ha prosjekter der risikoen er såpass stor at vi selv ikke kunne ha tatt hele den økonomiske belastningen. For det andre bygger vi også gode relasjoner til forskningsinstitusjoner som SINTEF og NTNU, forteller Austrem.

 

Ser dere etter behov i markedet eller lar dere produktet gjøre den jobben?


– Både og. Det er klart at vi må levere produkter som markedet etterspør. Men vi må også sørge for at vi, selv i en relativ konservativ bransje som langrenn er, leverer innovasjon og nye produkter som er nye og «ukjente» for markedet.

 

Han trekker frem samarbeidet med Rottefella og de nye MOVE-bindingene som gjør det mulig å endre posisjonen på bindingen uten å ta av skiene.

 

– De nye bindingene påvirker spennbuen, og spesielt på klassiske ski så gjør dette at man kan få enten bedre feste eller bedre glid.

 

Hven er det som tester for dere, eller godkjenner dere produktene selv?

 

– Vi gjør veldig mye av testingen selv. Men når det kommer til topp racing produkter så bruker vi så klart en del løpere, både aktive og la oss ski pensjonerte utøvere. Men all feedback fra både butikker, som igjen får feedback fra sine kunder, veldig viktig.

 

Hvordan opplever dere å komme med nye ski på det norske markedet nå?


– Akkurat nå er vi i ferd med å lansere en ny toppmodell. Denne har vi jobbet med over flere år og er virkelig noe nytt og spennende fra vår side. Slik vi ser markedet så vil det alltid være kunder der, men det er klart at i en slik situasjon som vi er i nå så er nok de kundene som er villige til å oppsøke snøen veldig viktige.

Disse kundene er også interessert i nyheter så selv om det er turbulent så har vi veldig trua på at om det er noen nye produkter som skal ut i markedet nå så er det nye toppmodeller, som nesten uansett har en nyhetsverdi for de kundene som er interessert i denne type produkter.

 

Hvordan påvirkes dere av turbulensen i butikkleddet?


– Turbulensen i markedet er nok veldig mye preget av varer som er svært presset på pris, og høye innkjøpsvolumer. Det blir spennende å se hvordan dette slår ut på de neste to sesongene når vi vanligvis vil introdusere nye modeller på lavere prispunkter.


Hvordan vurderer dere sannsynligheten for at Madshus vil levere andre produkter enn ski i fremtiden?


Veldig vanskelig å si. Det er klart at det hadde vært en styrke å ha andre produkter enn vinterprodukter nå, men på en annen side så må vi også huske på at fabrikken vår er veldig spesialisert for langrennsski. Skal vi jobbe med nye produkter må vi eventuelt finne noe der vi kan utnytte den ekspertisen og kapasitet vi allerede har i dag.

Men tanken er veldig fristende selvfølgelig så vi får se hva fremtiden bringer …

Tilbake
 

90 prosent av befolkningen går på tur

 
Sport 1 tjente penger i 2019
 
"En stor dag for norsk sykkelsport"
 
Lanserer FiskHer, ny app som sprer fiskelykke
 
Mild vinter og coronakrisens påvirkning på 1.kvartal