Egertorget-med-juledekorasjoner. Foto: Tord Baklund/Visit Oslo.

Egertorget-med-juledekorasjoner. Foto: Tord Baklund/Visit Oslo.

Forventer solid julehandel

Oslo Handelsstands Forening anslår årets julehandel til å bli på 113 milliarder kroner. I tillegg kommer en netthandelsomsetning på 10,6 milliarder kroner som gir total julehandel på 123,6 milliarder kroner. Det betyr at hver nordmann vil bruke 22.658 kroner på julehandel i november og desember, hvorav 11.915 kroner i desember. I Oslo vil hver enkelt innbygger bruke ca. 14.000 kroner i desember


–  Julehandelen har vært rekordhøy de siste årene og vi forventer en tilbakegang fra pandemiårene 2020 og 2021. Under pandemien var det god likviditet hos forbrukerne og redusert mulighet til å reise, grensehandle og bruke penger på restauranter og uteliv. Nå som samfunnet har åpnet opp er det derfor helt naturlig at vi vil se en svak tilbakegang, kommenterer Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening og legger til at prognosene tilsier en vekst på hele 18 prosent mot normalåret 2019. Da er ikke netthandel tatt med.

 

Forventninger om noe redusert julehandel skyldes også usikkerhet hos forbrukerne med tanke på økte renter og strømkostnader, samt høyere priser.

 

Prognosene til OHF viser en vekst på ca. 2 prosent for dagligvarer og en tilbakegang på ca. 6 prosent for julegaver. Videre forventes det en tilbakegang for netthandelen på ca. 5 prosent i forhold til i fjor.

 

–  Ifølge en intervjuundersøkelse gjennomført av Yougov på vegne Oslo Handelsstands Forening, sier 1 av 3 at de forventer å bruke mindre på julegaver i 2022 enn i 2021. Litt færre sier at de vil bruke mindre på mat og drikke i jula.

 

Dette bekrefter vår hypotese om noe nedgang i omsetningen, spesielt på julegaver. Det indikerer også at forbrukerne vil bruke mindre penger enn i fjor, og kanskje dermed handle billigere varer, sier Næss.

 

Julehandelen starter i november

November og desember er begge viktige måneder for julehandelen. Julehandelen er den viktigste perioden av året for butikker og restauranter for å skape lønnsomhet.

 

Tidligere var desember alene avgjørende for mange handelsaktører, i år forventer vi at julehandelen vil fordele seg med ca. 47 prosent på november og ca. 53 prosent i desember.

 

–  Hovedgrunnen til at julehandelen for mange starter i november er salgskonsepter som Black Friday og Black Week. Vi ser at de vanlige sesongsalgene stadig vannes ut og at vi nå snart kan snakke om Black November, sier Næss og understreker at det betyr lavere marginer for mange handelsaktører.

 

–  Ønskesituasjonen er selvsagt å selge julegavene til full pris, men konkurransen om kronene blir tøff. Med sterkt økende priser må vi nok forvente en sterkere nedgang i volum enn i verdi og flere varer som er kjøpt på salg, konkluderer Næss.

 

I OHFs julehandelsundersøkelse sier fire av ti at de helt sikker vil handle på Black Friday. Halvparten av disse vil handle omtrent like mye som i fjor mens en av tre sier at de kommer til å handle mindre enn i fjor.

 

–  Våre prognoser tilsier en omsetning på rundt 16,1 milliarder kroner under Black Week (uke 47) og 3,2 milliarder kroner på Black Friday, opplyser Næss.

 

Handler mer lokalt

Undersøkelsen viser videre at forbrukerne i årets julehandel i langt større grad vil velge lokale butikker, nærsentre og bydelssentre for sine juleinnkjøp. Hele 57 prosent sier de vil handle julegaver i nærheten av der de bor.

 

–  Dette er en utvikling vi har erfart gjennom hele pandemien da folk satt på hjemmekontor og gjorde sine ærender der de bor, sier Næss og legger til at en av tre sier de vil handel i større kjøpesentre.

 

Osloborgere mer miljøbevisste

Det er også sterkere fokus på miljø og bærekraft blant forbrukerne enn vi har registrert tidligere. I årets undersøkelse svarer to av tre Osloborgere at de enten handler mindre gaver enn før, er opptatt av at varene skal være av god kvalitet, er kortreist og miljøvennlige, samt i større grad kjøper opplevelser og tjenester som gave. På landsbasis svarer vel halvparten det samme.

 

Mange skal på by’n

Siden restauranter og kulturtilbud er åpent i år i motsetning til i fjor, er det gledelig å konstatere at 40 prosent av Osloborgerne skal på julebord på by’n. På landsbasis svarer en av tre det samme.

 

Prognosene til OHF er basert på vurderinger fra terminstatistikk fra SSB, omsetningsindeks fra SSB, kjøpesenterstatistikk fra Kvarud Analyse og Bankaksept-tall fra Mendo.

 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av YouGov i perioden 20.-25. oktober i år, på vegne av Oslo Handelsstands Forening.

 

Tilbake
 

VAUDE introduserer Aqua Back Recycle: Miljøvennlige vanntette sykkelvesker for eventyrere

 
Sykkelmekanikerutdanning fra
høsten 2024
 
Alfa Sko på flyttefot
 
Sportskjedene etter pandemien
 
Sportienda - trygt kjøp og salg av brukte sykler