Flere jenter må opp og fram

Gina Loven brenner for større mangfold i norsk sportsbransje, og ønsker at flere kvinner tar plass i ledergruppene. "Tar man denne kundegruppen på alvor, da må kvinner helt opp i ledelsen – ellers vil man ikke lykkes", er hennes klare budskap.


«Det finnes mange tøffe jenter i bransjen. De må selv ta plassen og tørre å ta utfordringene ved å være leder. Samtidig må styrer og ledelser i hele bransjen ta innover seg at det er så få kvinner i lederstillinger. Det er spesielt viktig når vi vet at kvinner er den største kundegruppen i sportsbransjen og at kvinnelige ledere er et gode». Det er over fire år siden Gina Loven, den gangen CCO i Swix Sport, kom med denne oppfordringen gjennom sportsbransjemagasinet SPORT. 

Undersøkelse fra NSBF viser at kjønnsbalansen i ledergruppene i norsk sportsbransje, går i sneglefart i riktig retning. 


Gina Loven er i dag wholesale director i Brav, og er av få kvinner med lang ledererfaring i norsk sportsbransje.

Vi spurte Loven hvordan hun opplever dagens sportsbransje spesielt med tanke på kvinneandelen blant beslutningstagerne i bransjen.


– Bransjen vår ligger litt etter. Ikke bare med andel menn og kvinner i ledende posisjoner, men også i forhold til mangfold. Vi ligger nok også etter på det digitale, noe som tilsier at her har det vært lite utskifting. Kanskje kommer dette av at det har vært en mannsdominert bransje? svarer Loven undrende.


Etter hva sportsbransjeforeningen erfarer har mange av de som besitter ledende posisjoner i norsk sportsbransje, sittet der lenge. Og ledige lederstillinger har tradisjonelt blitt besatt av likesinnede fra tilsvarende bedrifter i samme bransje, altså i stor grad av menn som kjenner hverandre.

Ser vi en holdningsendring bort fra dette i bransjen?


– Jeg har vært i dette selskapet fra det var en ledelse bestående av 4 menn i samme alder, til det nå er en større ledergruppe med flest kvinner. Mitt inntrykk er at endringen vår ønsket fra vår CEO i Brav, Espen Falck-Engelstad.


LES OGSÅ: Espen Falck-Engelstad; om Bravs nye ledergruppe


Endringen i Brav var ikke bare for å pynte på bildet, men kom til uttrykk på flere måter i selskapet. Gina forteller at de blant annet har jobbet aktivt med å rydde opp i hele organisasjonen for å sørge for lik lønn for likt arbeide.


– Det skal ikke være forskjell på jenter og gutter som gjør den samme jobben i dette selskapet.


Omfanget av skjevfordelinger i selskapene i norsk sportsbransje har ikke redaksjonen innsikt i, men det er et sunnhetstegn når det er ledelser som tar initiativet til å rydde opp.


Gammel ukultur

Gina forklarer at noe av skjevhetene i bransjen kan stamme fra en gammel ukultur innen rekrutteringen. Det finnes eksempler på at jenter som nærmet seg pluss minus 30 år og hadde ett eller ingen barn fra før, ble skjøvet nedover i bunken.

Hos Brav ble utjevning av lønnsforskjeller gjennomført i forbindelse med restruktureringen i 2020, i dag er det ingen skjevfordeling i selskapet, understreker hun.


Hvorfor er det så viktig å få kvinner inn i ledelsen?


– Jeg tror den største forskjellen ved en mer kjønnsbalansert ledelse er at det skaper en mer transparent bedriftskultur, som igjen skaper et mye bedre utgangspunkt for samarbeide. Jeg tror ikke nødvendigvis kvinner er bedre enn menn til å samarbeide, men jeg opplever at vi har fått en kultur som gjør at vi enklere legger problemet til side og kun fokuserer på løsningen. Jeg tror det har med den transparente strukturen å gjøre, alt henger jo litt sammen med alt.

Jeg kan jo ikke si noe om hvordan det var i en ledergruppe på 4 menn i samme alder, men den gang merket jeg jo veldig godt at de holdt kortene ekstremt tett til brystet.


Eksempelets makt

Av de store selskapene i norsk sportsbransje er Brav alene om å ha en så sterk kvinneandel i ledergruppen. Loven sier det blir lagt merke til, og at de får tilbakemeldinger fra kolleger i andre selskaper som sier at de ser opp til Brav på grunn av blant annet dette.

Hun har også fått enorm respons etter at hun fortalte om sin karrierereise i sportsbransjen i SPORT nr. 2 2018.


– Jeg får det fortsatt. Jenter som jobber i sportsbutikker og i sportsbransjen synes det var tøft og inspirerende at jeg også turte å så fram på forsiden av SPORT. Det var nok ikke helt norsk å stå frem sånn som jeg gjorde den gangen, men jeg forsto av alle reaksjonen som kom at det var på høy tid noen gjorde det.


Kvinner blir tatt på alvor

Det er ikke kommet «Me Too»-avsløringer i sportsbransjen, slik andre bransjer har opplevd, men Gina Loven opplever en merkbar, sunn korrigering for bransjen vår.

– Det er viktig for meg å si at det er mange bra gutter og menn i denne bransjen som jeg opplever tar vare på oss jentene på en veldig bra måte – vi blir tatt på alvor. Men, jeg ser jo også at det er mange kvinner som er innom bransjen og forsvinner raskt ut igjen. Jeg tror noe av årsaken er at det er tøft å komme inn i en så mannsdominert bransje.  


En av gutta

Loven innrømmer at man må være litt en av gutta for å bli respektert, for det er en ganske tøff bransje der man i stor grad er overlatt til seg selv. Enten man er leverandør eller driver butikk, må man kjempe for tilværelsen på individnivå.

– Vi jobber jo like mye med hjertet som med hodet i denne bransjen. Vi brenner for produktene og jobber mer enn vi burde. Enten vi går en skitur eller fjelltur så er vi litt på jobb hele tiden.


Holdningsendring

Vi jobber i en bransje der det i stor grad handler om å utvikle gode produkter, sørge for at kundene får de beste varene tilpasset sine behov.

Tror du en bedre kjønnsbalanse på ledernivå vil gjøre det enklere å drive god business?


Gina Loven er ikke i tvil.

– Kundegruppen vår er 50 % kvinner, kanskje større. Hvis en forhandler, produsent eller leverandør skal ta denne kundegruppen på alvor, så må man ha kvinner helt opp i ledelsen – ellers vil man ikke lykkes!

Se på Get inspired! Jentene som startet det fikk jo en "flying start" fordi de tok jenter på alvor, det bør jo være en tankevekker for andre i bransjen.

Skal man lykkes med å nå ut til kvinnen, må man gjøre det med både hjerte og hodet.

Tilbake
 

Skogstad satser ytterligere i Lom

 
Craft Sportswear lanserte kolleksjonen til Norges olympiske og paralympiske tropp
 
Nye EU-krav til selskapsstyring og ESG-rapportering
 
Sportsbransjen gjør det enklere å reparere turtøy
 
AI-forordningen og unntak for høyrisikosystemer