Februar ble en sterk måned for sportsbutikkene

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar 2020, viser nye tall fra SSB. Dette skjer etter en økning på 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020.


Sportsbransjen var den største bidragsyteren noe som nok i stor grad skylles oppryddingssalg hos mange aktører. Men, like fullt bekrefter det at folk er interessert i å bruke penger på sportsutstyr.  

Nye tall fra SSB

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå at detaljhandelen nådde et toppunkt sommeren 2019, etterfulgt av en negativ utvikling utover høsten og en utflating de siste månedene. Denne utflatingen blir sannsynligvis midlertidig ettersom effektene av koronaviruset forventes å påvirke omsetningen i detaljhandelen for alvor fra og med mars.

Økning i februar

De fleste bransjene hadde økning i sesongjustert omsetningsvolum i februar. Den største bidragsyteren til veksten var salg av sportsutstyr og fritidsbåter som hadde en meget sterk måned, og sto for en stor andel av den samlede veksten. Salg av byggevarer, klær, elektronikk og dagligvarer bidro også til økningen i denne perioden, melder SSB.

Salg og dårlig vinter

Økningen i omsetningsvolumet til sportsbutikkene kan ses i sammenheng med at februar ble preget av salg, samt at de foregående månedene har vært svake for denne bransjen blant annet som følge av snøfattig vinter i deler av landet. Dette bidro til betydelig vekst i omsetningsvolumet i februar.

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent i tremånedersperioden desember 2019 – februar 2020, sammenlignet med september 2019 – november 2019.

Økning både i Norge og eurosonen i januar

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste en økning i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen på 0,6 prosent fra desember 2019 til januar 2020, samlet for landene i eurosonen. Tall for Norge viste en økning på 0,5 prosent i denne perioden.

 

Tilbake
 

90 prosent av befolkningen går på tur

 
Sport 1 tjente penger i 2019
 
"En stor dag for norsk sykkelsport"
 
Lanserer FiskHer, ny app som sprer fiskelykke
 
Mild vinter og coronakrisens påvirkning på 1.kvartal