Brav beholder merkevarene. I Bravs utsalg, Blåswixbutikken i første etasje i hovedkontoret på Lillehammer, føres alle merkevarene under paraplyen.

Brav beholder merkevarene. I Bravs utsalg, Blåswixbutikken i første etasje i hovedkontoret på Lillehammer, føres alle merkevarene under paraplyen.

Brav omorganiserer og nedbemanner

Sports- og friluftselskapet BRAV informerte på et allmøte 14. mai sine ansatte i Norge og Sverige om endringer i organisasjonen.


– Sportsbransjen opplever store endringer i forbrukeratferd og sliter økonomisk. Korona-pandemien har kommet på toppen av en allerede krevende omstilling for hele bransjen. Vi er ikke uberørte av dette, og må tilpasse kostnadene og organisasjonen vår til disse realitetene og fremtidens kundebehov, sier administrerende direktør Espen Falck Engelstad i BRAV.


Espen Falck Engelstad tiltrådte som administrerende direktør i Brav Gruppen 1. mars med et klart oppdrag fra styreleder Trond Solberg, å realisere Bravs strategiske ambisjoner, videreutvikle og styrke Brav-konsernet. Dette var før korona-pandemien, som forsterket utfordringene både Brav og store deler av sportsbransjen sto overfor.

Rigges for fremtiden

BRAV, som eier Swix og en rekke andre sports- og fritidsmerker, omorganiserer nå virksomheten og reduserer bemanningen med minimum 27 stillinger.


– Dette er en nedbemanning og oppbemanning samtidig, der minimum 27 ansatte blir overtallige. Først når prosessen med sluttpakkene er gjennomført, kan vi si noe konkret om organisasjonen, men denne prosessen gjelder også for Norden og Sveits. Her skapes det også nye roller, så dette er en dreining i fokus mot økt digital satsing. Vi vil opprette mange nye digitale stillinger for å styrke e-commerce og markedsføringsmiljøene våre.


– BRAV har en stolt historie, fantastiske merkevarer og dyktige medarbeidere, men vi er nødt til å rigge BRAV for fremtiden gjennom å endre organisasjonen og redusere kostnadene. Vi må jobbe smartere og mer digitalt. Dessverre medfører dette nedbemanning av våre ansatte, sier han.

 

Organisasjonsendringene innebærer blant annet også at Helsport flyttes fra Melhus til Lillehammer og Oslo.  

Sluttpakker

– Krevende tider betyr at vi må ta vanskelige avgjørelser. Dette er en vond beskjed å gi, men enda vanskeligere å motta for de ansatte. Vi har en tett og åpen dialog med de tillitsvalgte, og vil sørge for at dette blir en ryddig og rettferdig prosess. Vi har et sterkt ønske om å løse nedbemanningen med frivillighet og tilbyr derfor sluttpakker til alle ansatte, sier Engelstad. 

Drift og disiplin

– Vi går fra å være organisert rundt hvert av brandene våre til å bli en mer funksjonsbasert organisasjon. Det betyr at all produktutvikling av merkevarene samles i en avdeling. Dette vil gi oss en bedre og mer robust produktportefølje og vi ser brandene i et større perspektiv, mer tilpasset hverandre. Markedsføringen blir mer direkte rettet mot sluttbruker. Vi trenger større slagkraft, det får vi ikke til med dagens organisasjon. Vi er nødt til å få lønnsomhet i alle ledd, sier Engelstad.

Espen Falck Engelstad, adm. dir. i Brav.


Engelstad kommer fra stillingen som konserndirektør i Norrøna og administrerende direktør i Norrøna Retail, og tar med seg verdifull erfaring fra den store endringsprosessen de gjennomførte I 2009. Selskapet reduserte antall forhandlere med 25 prosent for å føre en mer selektiv distribusjon. Gjennom dette grepet og etablering av egne konseptbutikker, klarte Norrøna å unngå prisdumpingsfellen og har siden da mer enn doblet omsetningen.

Det var et riktig grep for Norrønas veivalg, hvilke konkrete organisasatoriske grep Brav står overfor er ikke kjent enda.


Allerede før korona-pandemien sa Engelstad at han regnet med at det vil gå over 2 til 3 år før sportsbransjen kan friskmeldes.


– Jeg har stor tro på fremtiden for Brav. Men, det kreves noen helt nødvendige grep, ikke bare små justeringer. Alle må tenke nytt, også bransjen i fellesskap.

 

Tilbake
 

Ny rekord takket være Sport og friluft

 
Leverte et knallsterkt tredje kvartal
 
Vinterens ISPO-messe blir heldigital
 
Krever strengere tiltak mot salg av piratkopier på nett
 
Bli med på Styrkeuka 2020