Bli medlem i Norsk Sportsbransjeforening


Virksomheter der minst 50 prosent av omsetningen er i Norge og er innenfor salg av sports- og fritidsutstyr, kan bli medlem i Norsk Sportsbransjeforening.

Det er også mulig for selskaper med en mindre andel av totalomsetningen innenfor sport å være medlem, men da skal selskapets omsetning innenfor sport være tydelig avskilt i egen divisjon/avdeling. Medlemmene plikter seg til å overholde vedtekter truffet av Styret i  Norsk Sportsbransjeforening.


Årlig medlemskontingent bestemmes av Styret i Norsk Sportsbransjeforening.

 

Norsk Sportsbransjeforening er en medlemseiet forening som har som formål å fremmesport, fritid og aktivt friluftsliv blant folk flest, og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen.

Norsk Sportsbransjeforening skal jobbe aktivt med å informere og påvirke politikere, embetsverk, organisasjoner, media og andre ressurspersoner for å sikre best mulig rammevilkår for norsk sportsbransje.

Vi tror at et sterkt fellesskap med samarbeidende aktører innen de samme interesseområdene styrker en samlet sportsbransje.

Bli medlem

Tilbake
 

OutDoor by ISPO 2020 er avlyst

 
Februar ble en sterk måned for sportsbutikkene
 
Bransjenytt
Bra trykk på årets On Snow
 
XXL har sendt permitteringsvarsel til ca 1000 ansatte i Norge
 
Ålesund skal bli sykkelby