Bærekraftseminar: Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, inviterte representanter fra XXL og Oda til å fortelle om sine erfaringer med bærekraftsarbeidet.

Bærekraftseminar: Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, inviterte representanter fra XXL og Oda til å fortelle om sine erfaringer med bærekraftsarbeidet.

Bærekraft som konkurransefortrinn

For at bærekraft skal gi konkurransefortrinn kreves det innovasjon og modige ideer som skaper endring. NHO Service og Handel inviterte nylig til en hel bærekraftdag for å gi handelsnæringen større innsikt i hvordan vi kan lykkes.


NHOs mål for bærekrafts-seminaret var å inspirere små og store bedrifter til å tenke utenfor boksen og oppdage det store mulighetsrommet for lønnsomhet som bærekraft kan gi handelsnæringen. En rekke kunnskapsrike fagfolk på området delte sine erfaringer og ga oss konkrete eksempler på gjennomførte endringer.


–  Det ble tydelig hvor viktig forskning og utvikling er for varehandel, oppsummerer Linda Vist, direktør for bransjen handel i NHO Service og Handel. Teknologi og bærekraft henger tett sammen i vår bransje.

Den 6. innovasjonsbølgen

I dag forbruker vi nesten to jordkloder hvert år. Produksjon og forbruk innen handel har sitt bidrag her, og ifølge PwCs rapport Bærekraft 100, har næringen litt å gå på når det gjelder tydelige strategier som kommuniserer klimagassutslipp.


–  Bærekraft er vår 6. innovasjonsbølge, konstaterte Åshild Indresøvde, strategisk rådgiver i Willder, som hadde innledningen til seminaret. Hun har lang fartstid fra varehandel, og tok nylig en master i sirkulær omstilling i varehandelen.

Alle veier fører til vesentlighetsanalyser

Kaia Andresen, tidligere leder for bærekraft i REMA 1000, poengterte i sitt innlegg at vesentlighetsanalyser bør gjennomføres og danne basen for det man rapporterer på.


– Vesentlighetsanalyser må tilpasses din virksomhet og hva den enkelte virksomhet selv anser som den eller de mest vesentlige risikoområder. For enkelte kan dette være plast, for andre igjen kan det være matsvinn eller helt andre risikoer. Risiko-områdene må beskrives før det planlegges og gjennomføres tiltak for å utbedre risikoen, forklarer Kaia Andresen.

Innovasjon et nøkkelord

Blant foredragsholderne var John Jakobsen, gründer og partner i Willder. Jakobsen har lang erfaring med å finne innovative og bærekraftige løsninger.


– Lag løsninger og ideer som alle heier på, samtidig som du våger å tenke stort, oppfordret han.

Eksemplene han kunne vise til fra eget arbeid, demonstrer at det nytter å få til samarbeid og dra på ulike typer kompetanse, når du skal jobbe med bærekraft.


Og sist, men superviktig; Ikke glem forbrukeren

Bærekrafteventyrerne, som de liker å kalle seg, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, som driver» Centre for sustainable business» ved NHH, har lang erfaring med forskning knyttet til bærekraft. På scenen delte av sine erfaringer fra dette arbeidet.

– Vi må bruke bærekraft til å finne nye forretningsmodeller. Vi må fremover jobbe for å utvikle nye markedsplasser som ivaretar hele verdikjeden av aktører og ser dette i en ny sammenheng, hvor det er rom både for små og store aktører. Samtidig må vi aldri glemme forbrukeren. Det er forbrukerne som avgjør hvilke løsninger som lykkes, var noen av hovedpoengene fra Jørgensen og Tynes Pedersen.

Muligheter vil bli krav

Duoen inviterte blant annet XXL opp på scenen.

Budskapet fra Are Knudsen, SVP commercial services i XXL, var klart:

– Det som i dag er muligheter, vil bli krav i fremtiden. Vi må utnytte mulighetsrommet som finnes til å utvikle bærekraftige, lønnsomme løsninger - og det må vi gjøre NÅ.

Vær ambisiøs

Oppsummert fra en dag hos NHO Service og Handel; Vær ambisiøs, ha mange ideer som må kunne utvikles over tid.

Det er faktisk mulig å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

Tilbake
 

VAUDE introduserer Aqua Back Recycle: Miljøvennlige vanntette sykkelvesker for eventyrere

 
Sykkelmekanikerutdanning fra
høsten 2024
 
Alfa Sko på flyttefot
 
Sportskjedene etter pandemien
 
Sportienda - trygt kjøp og salg av brukte sykler