Skiprepp er vitenskap.

Skiprepp er vitenskap.

Alt du må vite om fluorholdig skismøring

Fjerde juli i år ble det forbudt å omsette skismøring med flere typer fluorbindinger over en viss konsentrasjon.  Norsk sportsbransjeforening gir deg denne uken en miniserie om reglene for produksjon, distribusjon og bruk av fluorholding skismøring. Dette må alle aktører i vintersportsbransjen sørge for å ha stålkontroll på. Her forklarer vi reglene fra Miljødirektoratet.


Mange synes reglene kan være vanskelige å forstå, men en ting er enkelt å huske:

Forbudet gjelder produkter som er mest kjent i sportsbransjen som C8-bindinger - altså fluorpulver og flytende fluor.

Djevelen er i detaljene

Helse- og miljøfaren som er forbundet med bruk av produkter som inneholder fluor har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Produsentene har jobbet lenge med alternativer, med forbudet tvinger det seg nå frem et krav til alle parter om en felles forståelse av regelverket.

Allerede i juni 2017 kunngjorde Miljødirektoratet at det fra 4. juli 2020 ville være forbudt å omsette blant annet skismøring som inneholder det perfluorerte stoffet PFOA og stoffer som kan brytes ned til PFOA, i en konsentrasjon lik eller høyere enn 25 ppb av PFOA. Herunder også dens salter, eller 1 000 ppb av ett eller en kombinasjon av flere PFOA-beslektede stoffer. Det høres vanskelig ut, men her er det bare å lese produktarket.


Det er altså ikke all skismøring med et visst fluorinnhold som er forbudt å selge til sluttbruker. Forbudet gjelder C8-bindinger - altså fluorpulver og flytende fluor. C6 bindinger er fortsatt lov å selge.

De produktene som nå er forbudt å selge må forhandlere, som fortsatt har disse produktene, levere på Gjenvinningsstasjoner som spesialavfall.

 

Produsentene har stoppet å lage skismøring med høyfluor. Norges Skiforbund og FIS har bestemt seg for å forby all fluorholdig skismøring i alle sine skirenn. Men, Erik Røste, president i Norges Skiforbund, sier «dette har vært et særnorsk forbud basert på kunnskapen vi har hatt om at fluor er skadelig både for helsen og miljøet.»

 

Miljødirektoratet svarer:

Hvordan er reglene for fluor i skismurning?

Det er forbudt å omsette blant annet skismøring som inneholder det perfluorerte stoffet PFOA og stoffer som kan brytes ned til PFOA i en konsentrasjon lik eller høyere enn 25 ppb av PFOA, herunder dens salter, eller 1 000 ppb av ett eller en kombinasjon av flere PFOA-beslektede stoffer.

Dette forbudet ble kunngjort i juni 2017, så overgangsperioden er nå over og forbudet gjelder for alle butikker og forhandlere i hele EU/EØS-området. EU/EØS-forbud mot andre perfluorerte stoffer (blant annet PFCA og PFHxS) er også underveis i EU-systemet.

PFOA er en kjemisk forurensning

Men disse dreier seg allikevel ikke om generelt forbud mot fluor i skismøring. PFOA er ikke et ønsket stoff i smøringen fra produsentens side, men en kjemisk forurensning som oppstår i produksjonen av innholdsstoffene til smøringen. Samtidig samarbeider Miljødirektoratet nå med flere EU-land om å lage et forslag til generell regulering av perfluorerte stoffer, som også vil omfatte forbud mot fluorforbindelser i skismøring.

Når kom dette forbudet?

4.juli ble det forbudt å omsette de nevnte produktene, etter at forbudet som nevnt ble kunngjort i juni 2017.

Hva må forhandlere gjøre med produkter som overstiger tillat grense for fluorholdig skismurning?

Miljødirektoratet anbefaler å droppe fluor i skismøringen, og gammel skismøring kan leveres som farlig avfall. Produkter som inneholder stoffer over grenseverdien for farlig avfall, skal leveres til mottak.

Kan man vente seg enda strengere krav til andre fluorprodukter (fluorforbindelser) i fremtiden?

Miljødirektoratet og myndighetene i mange andre land er opptatt av å stanse bruken av fluorstoffer, og det vil komme nye forbud.

Med den generelle EU-reguleringen av perfluorerte stoffer er målet utfasing av all fluorholdig skismøring. Skismøring er en av mange kilder til den totale mengden fluorstoffer i miljøet.

Stoffene er svært miljø- og helseskadelige. Perfluorerte stoffer brytes veldig sakte ned i miljøet, og mange av stoffene kan hope seg opp i næringskjeden og være giftige. Fluorstoffer kan fraktes over lange avstander med luft- og havstrømmer. De er påvist over store deler av verden – også i arktiske områder. Stoffene finnes blant annet igjen i fisk, fugl og isbjørn. Flere av fluorstoffene kan gi fosterskader og er mistenkt å være kreftfremkallende, og det finnes blant annet indikasjoner på at fluorstoffer kan påvirke immunforsvaret og effekten av vaksiner.

 

Med bakgrunn i de alvorlige helse- og miljøeffektene av fluorstoffer anbefaler Miljødirektoratet å gå over til fluorfri skismøring nå. Dersom slik smøring allikevel benyttes, viser vi til Folkehelseinstituttets praktiske råd. LES: praktiske råd til skiløpere

 

Svanemerket har nylig innført kriterier for Svanemerket skismøring hvor et av kriteriene er at smøringen må være fluorfri.

 

 

 

Tilbake
 

Naturkompaniet etablerer seg i Norge

 
Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen
 
Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas
 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge