ALFA og DNT signerer 3-årig avtale

Et felles ønske om å få flere ut på tur gjør at DNT innleder et langsiktig samarbeid med den norske turskoprodusenten Alfa.


Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2020 som ble presentert i slutten av oktober viser en stabil friluftsinteresse blant nordmenn. Nesten åtte av ti har vært på tur i skogen eller på fjellet det siste året.

– Er det noe dette året har vist så er det hvor viktig naturen er for oss. Friluftsliv, og da særlig nærfriluftslivet, er et av de viktigste folkehelsetiltakene som finnes. Vi er alle tjent med at flere blir glade i og føler seg hjemme i naturen. Samarbeidet med Alfa blir en viktig brikke i dette arbeidet, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

Viktig langsiktig samarbeid

Også Alfa er opptatt av å inspirere nordmenn til et mer aktivt friluftsliv. Selskapet som har produsert tur- og skisko for norske føtter i nesten 90 år har også en lang tradisjon og god erfaring med prosjekter som skal bidra til å få flere ut på tur. Blant annet stod selskapet bak prosjektet «Eventyreren», hvor de ansatte en person til å gå Norge på kryss og tvers i et år – for å bidra til økt friluftsinteresse og synliggjøre de mange fantastiske turopplevelsene som finnes i landet.

– Vi føler et ansvar for nordmenns friluftsopplevelser. Ikke bare ved å levere kvalitetstursko, men også for å løfte frem friluftsgleden. Samarbeidet med DNT er derfor viktig på mange plan. I tillegg vil tilgangen til DNTs store og svært aktive medlemsmasse kunne gi oss verdifull kunnskap i utviklingen av fremtidens tursko, sier salgs- og markedssjef i Alfa, Thor Øyvind Hagen.

Mindre aktive i vinterhalvåret

DNT og Alfa vil også forsøke å bidra til at flere tar turen ut også på vinteren. SSBs levekårsundersøkelse viser at denne sesongen har størst potensial. Av de som går fotturer på sommerstid, er det bare halvparten som går på ski i vinterhalvåret, og tendensen er fallende.

– Vinteren krever litt mer av oss, med korte dager og lite lys. Friluftsliv er om mulig enda viktigere i den mørke årstida, og mulighetene for turer tilpasset deg er virkelig utømmelige. Det er særlig mye glede i å være aktiv på ski også. Dette håper vi samarbeidet med Alfa kan bidra til, sier Solvang.

Nøkkelen er å være tørr og varm

Alfa mener å ha noe av svaret. Utgangspunktet for selskapet er å utvikle produkter som alltid er komfortable, og ikke minst som holder brukerne tørre og varme.

– Det er selvsagt ikke hele svaret, men vi mener at dersom flere hadde opplevd vinteren i tørre og varme klær og sko, ville også flere opplevd gleden av å være ute om vinteren, avslutter Hagen.

Tilbake
 

Vietnam tar større kontroll over egen fottøyindustri

 
Tema
Erik Hegbom tar suksessen med Kari Traa til nye høyder
 
Nike lanserer eget bruktmarked-program
 
Skibanken senker barrierene i skiidretten
 
Relativt godt regnskapsår for svenske Stadium