Foto: Stortinget

Foto: Stortinget

Aktivitetsalliansen i Stortinget

Aktivitetsalliansen, der Norsk Sportsbransjeforening er en av partnerne, jobber for å fjerne hindringer og legge til rette for mer fysisk aktivitet i befolkningen. Daglig leder i Aktivitetsalliansen, Anders Hall Grøterud, holdt høringsinnspill til Folkehelsemeldinga på Stortinget tirsdag 20.04 på vegne av Aktivitetsalliansen. 

Overordnet besto innspillet i at myndighetene må legge til rette for økt aktivitet i befolkningen. Effektene av fysisk aktivitet er svært gode for folkehelsa, og gode vaner starter tidlig.Effektene av fysisk aktivitet

Forskning viser at moderat fysisk aktive er friskere og mer robuste overfor sykdom, motgang og kriser i livet. En inaktiv person som blir fysisk aktiv kan leve drøyt åtte år ekstra med god helse, og fysisk aktivitet anbefales i forebygging og behandling av mer enn 33 sykdommer og lidelser, inkludert hjernehelse og ikke minst psykisk helse.

 

Gode vaner starter tidlig

Tiltak på skole og arbeidsplass når mange og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Dette gjelder spesielt skolen, fordi gode vaner starter tidlig: Å utvide fysisk aktivitet fra dagens to timer i uken til en time om dagen gir en velferdsgevinst tilsvarende 27 ganger kostnadene tilbake, ifølge Helsedirektoratet.

 

Gode vaner i arbeidslivet

I arbeidslivet er treffer vi potensielt mange voksne med ulik sosial status, og lavterskeltiltak knyttet til fysisk aktivitet her vil kunne nå mange på en inkluderende og relevant måte.

Flere aktører har allerede tatt i bruk opplegget SMART mosjon i arbeidslivet fra Helsedirektoratet, som tar utgangspunkt i om du sitter, står eller har tunge løft på jobb, og skreddersyr anbefalinger for trening som forebygger skader og de fleste livsstilssykdommer.

Økende forventninger til å løse behov på farten eller der man til enhver tid er gjør at det å kunne drive aktiv transport til og fra jobb eller å forebygge uhelse fra selve arbeidet ved å drive helsefremmende aktivitet på jobb vil bli stadig viktigere for fremtidens arbeidstakere.

 

Hverdagsstyrke til egenomsorg

For eldrebølgen vil styrketrening bli avgjørende for å være hverdagssterk nok greie seg selv seg selv lengst mulig uten hjelp, unngå fallulykker og bære handleposen eller tursekken så lenge som mulig i et velfungerende liv.

 

Aktivitet som medisin

Fysisk aktivitet kan i mange tilfeller supplere eller erstatte medikamenter, i behandlingen av for eksempel høyt blodtrykk eller depresjon. Aktivitet som medisin er nesten kostnadsfri og nærmest uten bivirkninger, og 9 av 10 pasienter ville ifølge Legeforeningens tidsskrift ha valgt trening fremfor medikamenter hvis de kunne velge.


Hele høringsinspillet kan leses her; https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horingsinnspill/?dnid=32055&h=10004830

Tilbake
 

Meld deg på Sportsbransjedagen 2024 før 25.mai til Early Bird priser!

 
OutDoor by ISPO 2024: München venter på deg!
 
Opplev suksessen med Pie VAT: En inspirerende historie med Anton Sport
 
VAUDE - Innovative bærekraftige Bikepacking-produkter
 
Aclima kåret som beste merkevarebygger under Årets Industrikonferanse.