Adidas viste til moderat salgsøkning i tredje kvartal

Adidas har tonet ned forventningene til helårstallene for både salg og inntjening da veksten avtok i tredje kvartal på grunn av problemer i leverandørkjeden, Covid-relaterte nedstengninger i Asia-Stillehavet og et "utfordrende" markedsmiljø i Stor-Kina.


I kvartalet økte salget med bare 3,4 prosent til 5.752 millioner euro sammenlignet med ett år tidligere. Ledelsen sa at omsetningen ville ha økt med 14 prosent uten økte kostnader på 600 millioner euro fra flaskehalser i leverandørkjeden, nye nedstengninger i Asia-Stillehavet og motvind i det kinesiske markedet, som sto for omtrent halvparten av reduksjonen.


«Adidas gjorde det bra til tross for alvorlige utfordringer både på tilbuds- og etterspørselssiden», sa adidas-sjef Kasper Rørsted. Han viste til et bra topplinjemoment i alle markeder der flaskehalsene ikke er så krevende.


«Tosifret vekst i våre direkte-til-forbruker-virksomheter i EMEA, Nord-Amerika og Latin-Amerika er et bevis på stor etterspørsel etter våre produkter. Samtidig navigerer vi gjennom de nåværende begrensningene i hele verden. Til tross for alle utfordringer er vi i rute til å levere et vellykket første år innenfor vår nye strategiske syklus.»


Selskapet anslår en salgsøkning på mellom 8 og 10 prosent for 2022. Mens ledelsen fortsatt er optimistisk på lengre sikt, forventer de økte kostnader på ytterligere 400 millioner euro i fjerde kvartal og 600 millioner euro i første kvartal 2022.

Selskapet anslår at de vil ha mistet leveranser av rundt 100 millioner varer i andre halvdel av 2021 på grunn av nedstengningen av fabrikker i Vietnam og forsinkelser på mellom åtte og ti uker i transporten fra fabrikkene til distribusjonssentrene.

I Vietnam forventes det at kapasiteten i fottøyproduksjonen vil vokse gradvis fra 70 prosent av sitt normale nivå nå til 85 prosent innen utgangen av november og 100 prosent ved utgangen av året. I mellomtiden har produksjonen av rundt 30 millioner par blitt omfordelt til fabrikker i Kina og Indonesia.


Ledelsen i Adidas har nedjustert forventningene til de totale inntektene i år. Prognosen er nå på et sted mellom 17 og 20 prosent vekst, etter en vekst på 24 prosent i de første ni månedene - forventningene er dermed et mer «flatt» fjerde kvartal.


Driftsmarginen og årsresultatet lander på henholdsvis 9,5 til 10,0 prosent og 1,4 til 1,5 milliarder euro. Samtidig øker bruttomarginen for hele året mellom 50,5 og 51,0 prosent, til tross for 200 millioner euro høyere fraktkostnader.


Pandemien skapte forskjellige trender i de østlige og vestlige delene av verden. Salget i Asia-Stillehavet falt med 8,2 prosent på valutanøytralt grunnlag til 504 millioner euro i kvartalet. Kundetrafikken i regionens butikker sank med mer enn 30 prosent i, da rundt 50 prosent av dem nå er stengt - mot 80 prosent for et år siden.

Tilbake
 

Helen of Troy kjøper Osprey Packs for 414 millioner dollar

 
Nå åpner skiheiser over hele landet!
 
Spår vekst i den sporty skotrenden - og økte priser
 
Tyskland kan følge Østerrikes nedstengning, men alpinanleggene må ikke stenge
 
Sportskjedenes nest beste tredje kvartal