Alle Active Brands kolleksjoner for høsten 2020 er ferdigstilt og satt i produksjon. Varer vil derfor nå kunder som avtalt for kommende høstsesong.

Alle Active Brands kolleksjoner for høsten 2020 er ferdigstilt og satt i produksjon. Varer vil derfor nå kunder som avtalt for kommende høstsesong.

Active Brands iverksetter tiltak som følge av Covid-19 viruset

Som en konsekvens av at Covid-19 rammer alle markeder med full styrke ser Active brands det som nødvendig å foreta drastiske grep. Tirsdag 17. mars ble det gitt permitteringsvarsel til 92 ansatte i Norge. 


– Norge og all næringsvirksomhet står midt oppe i en uvirkelig og krevende situasjon som følge av spredning og håndtering av Covid-19 viruset. Vi i Active Brands har den dypeste medfølelse med alle dette berører direkte og indirekte, sier Espen Krogstad, administrerende direktør i Active Brands.

 

Han opplyser at spredningen av viruset og de tiltak som er satt inn fra norske myndigheter nå fører til at også Active Brands må ta grep.

 

– Som et resultat av redusert aktivitet og som et ledd i å sikre selskapets fremtidige posisjon, har vi besluttet å permittere en stor andel av våre ansatte. Det er vi selvfølgelig forferdelig lei oss for, sier Krogstad.

 

Tirsdag 17. mars ble det gitt permitteringsvarsel til 92 ansatte i Norge. I tillegg vurderes det tilsvarende tiltak i selskapets salgsselskaper i Sverige, Danmark og Finland. Datterselskapene i USA og Kina vil i denne omgang ikke omfattes av noen begrensninger i aktivitet eller midlertidig reduksjon av antall ansatte.

Nedsatt produksjon og brems i markedet

Det som for sportsbransjen startet som en utfordring i produksjonsleddet med nedsatt fabrikkapasitet og fare for forsinkelser av leveranser fra produksjonslandene i Asia, har nå med full kraft spredd seg til de markedene hvor Active Brands har mesteparten av sin omsetning.

 

– Konsumenter har begrenset bevegelsesfrihet som et resultat av karantenebestemmelser og frykt for smitte. Mange er i tillegg bekymret for sin privatøkonomi. Resultatet av dette ser vi i kraftig nedgang i besøket i fysiske butikker og sviktende omsetning i detaljistleddet, sier Krogstad.


Avhengig av åpne butikker

Active Brands har veldig begrenset detaljistvirksomhet og en lav andel av salget går rett til sluttbruker. Selskapet er derfor avhengige av alle partnerne i detaljistleddet for å nå ut med merkevarer og produkter til sluttbrukeren.

Mange av Active Brands samarbeidspartnere melder nå om sviktende salg, som igjen kan føre til økonomiske problemer og etter hvert helt eller delvis stengte butikker. At varestrømmen ut til sluttbruker stagnerer på denne måten påvirker også aktivitetsnivået hos Active Brands som leverandør kraftig. Selskapet får nedsatt aktivitet spesielt innen områdene salg, kundeservice, logistikk og markedsføring, som er serviceorganer til detaljistpartnerne. Det er bakgrunnen for at det nå må tas grep.

Kontroll på produksjonen 

Planer om leveranser som normalt når markedet er under kontroll

– Som alle andre håper vi at Covid-19 viruset kommer under kontroll og at de tiltakene som er innført av myndighetene fører til at færrest mulig blir rammet på verst tenkelige vis. I neste omgang håper vi at restriksjoner og begrensninger i bevegelse og handlinger for innbyggerne i alle land vi opererer i blir redusert og etter hvert opphevet så livet kan gå tilbake til sitt normale – også for de ansatte hos oss som nå blir permittert.

Inntil dette skjer, forholder vi oss til råd og instruksjoner fra ansvarlige myndigheter og foretar disposisjoner når det gjelder bemanning og andre forhold med tanke på å sikre selskapets fremtidige posisjon, sier Krogstad.


Han opplyser at selskapet nå jobber med å designe og utvikle nye og flotte produkter som kan tilbys til markedet i 2021, og at alle kolleksjoner for høsten 2020 er ferdigstilt og satt i produksjon. Utfordringene som opprinnelig startet i fabrikker og produksjon er nå under kontroll, slik at Active Brands regner med å kunne levere varer til samarbeidspartnere og sluttbrukere som avtalt for kommende høstsesong, avslutter Krogstad.

Tilbake
 

Ny distributør av Trek i Norge, Foss sykler takker av

 
Alpinlandslaget har signert avtale med Nike
 
20 milliarder til å sikre handel
 
Konkurransetilsynet varsler om mulig inngrep
 
Bli en plogger!