Aktive barn. I tillegg til en høy friluftslivsdeltakelse driver nesten alle barn og unge med en eller annen form for trening. Foto: Bergans.

Aktive barn. I tillegg til en høy friluftslivsdeltakelse driver nesten alle barn og unge med en eller annen form for trening. Foto: Bergans.

9 av 10 barn og unge går på tur

Barn trente mer og var oftere på fottur i 2020 enn i 2013. Deltakelsen i frilufts- og idrettsaktiviteter er høy, men hva de driver med, har endret seg på de sju årene.


De fleste barn og unge i alderen fra 6 til 15 år, driver en eller annen for form friluftsliv. Den mest utbredte friluftslivsaktiviteten er kort fottur i skog, mark eller på fjellet. 92 prosent har vært på en slik tur det siste året, mot 89 prosent i 2013. Mange går også lengre fotturer. I 2020 har 69 prosent vært på lange fotturer, som er en oppgang på 14 prosentpoeng siden 2013.

Tallene og analysen er hentet fra SSB, og er basert på levekårsundersøkelsen som kartlegger vår deltakelse i frilufts- og treningsaktiviteter.

Flere unge på skitur

Skiturer er en annen populær friluftslivsaktivitet. Litt over halvparten har gått kort skitur i skog, mark eller på fjellet. Dette er riktignok færre enn i 2013. Den gang oppga omtrent 8 av 10 å ha gått kort skitur. Samtidig oppgir 45 prosent at de har gått lang skitur i 2020. som er litt flere enn i 2013. Endringene fra 2013 kan delvis skyldes at datainnsamlingen i 2020 foregikk under koronapandemien, og det kan ha påvirket aktivitetene barn drev med.

Færre på bærtur

Sykling i naturen er en annen populær aktivitet, som 80 prosent av barn og unge oppgir å ha drevet med de siste 12 månedene. Dette er litt flere enn i 2013, og det er små forskjeller mellom gutter og jenter og mellom yngre og eldre barn. Samtidig som fotturer, skiturer og sykling stadig er populære aktiviteter, er det verdt å merke seg færre driver med bær- og soppsanking, fisking, ridning, skøytegåing, og alpinkjøring i 2020 enn i 2013.

Flere barn og unge trener

I tillegg til en høy friluftslivsdeltakelse driver nesten alle barn og unge med en eller annen form for trening: 88 prosent trener minst en gang i uken, og kun 2 prosent trener eller mosjonerer aldri.

I 2013 var det 83 prosent som trente en gang i uken og 8 prosent som aldri trente. Noen av de mest populære treningsformene er fotball, jogging, og styrketrening, som over halvparten av de spurte oppgir å ha drevet med i løpet av de siste 12 månedene.

Forskjeller i gutter og jenters treningsvaner

Mellom 15 og 30 prosent av de spurte driver med aktiviteter som tennis, volleyball, friidrett og allidrett, og for disse aktivitetene er deltakelsen omtrent like høy blant jenter og gutter.

For styrketrening, som er en av de mest populære aktivitetene med en deltakelse på om lag 50 prosent, er det ingen forskjeller i deltakelse mellom gutter og jenter. Det er derimot langt flere jenter enn gutter som driver med organisert dans. 24 prosent av jenter har drevet med organisert dans, mens dette kun gjelder 5 prosent av guttene.

Det er også flere jenter enn gutter som spiller håndball. Aktiviteter som er mer utbredt blant gutter inkluderer fotball, ishockey, bandy og innebandy, samt kampsport.

 

Tilbake
 

Vietnam tar større kontroll over egen fottøyindustri

 
Tema
Erik Hegbom tar suksessen med Kari Traa til nye høyder
 
Nike lanserer eget bruktmarked-program
 
Skibanken senker barrierene i skiidretten
 
Relativt godt regnskapsår for svenske Stadium