KRAFTFULLT VERKTØY: - Med et miljøfond oppnår vi både å oppfylle EUs emballasjedirektiv, og vi får et kraftfullt verktøy for å gjøre gode miljøtiltak, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

KRAFTFULLT VERKTØY: - Med et miljøfond oppnår vi både å oppfylle EUs emballasjedirektiv, og vi får et kraftfullt verktøy for å gjøre gode miljøtiltak, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Regjeringen sier ja til handelens plastposefond

Regjeringen ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen gir sin tilslutning til etablering av handelens miljøfond. Det innebærer at statlig avgift på plastposer unngås.

– Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke. Det er Virke som har tatt initiativ til å etablere et slikt fond, og adm. dir. i Norsk Sportsbransjenforening, Trond E. Hansen, sier at foreningen støtter vedtaket som nå er kommet.

– Fondet kan brukes både til å fremme mer miljøvennlige og færre plastposer og til oppryddingstiltak, ikke minst av plast som kommer inn fra havet og forsøpler Norgeskysten, sier Madsen.

Oppfyller EU-direktiv
Norge skal innføre EUs emballasjedirektiv og krav om reduksjon av plastposer. Virke og handelen mener at en løsning med plikt til å ta betalt for plastposer og øremerket betaling til handelens miljøfond er det som gir best miljøeffekt. Alternativet er å innføre en statlig poseavgift. Dette ble avvist for to år siden, og Virke har frarådet en slik løsning.

Glad for at regjeringen gir sin støtte
– Det er viktig at vi griper denne sjansen til å få frem miljøtiltak som virker. Vi er glade for at regjeringen har sett hvilken mulighet som ligger i handelens miljøfond, sier Madsen.

Handelen og næringslivet står samlet bak forslaget og er innstilt på å etablere fondsløsningen så snart som mulig. Virke vil samarbeide nært med Grønt Punkt og andre aktører om å etablere fondet.
Norsk Sportsbransjeforening stiller seg bak vedtaket som nå er kommet om en plastposeavgift som skal gå til et miljøfond. ILLUSTRASJONSFOTO

XXL positive
Kjedediretkør Anders Fjeld i XXL sier at kjeden er positiv til en miljøavgift for å redusere bruken av plastposer.
- Vi har jobbet målrettet i lengre tid for å minske bruken av plastposer, samt ta i bruk poser med høy andel resirkulert plast. Jeg kjenner ikke detaljene i forslaget fra Virke. Det er blant annet viktig å se hvor i verdikjeden avgiften skal belastes, og eg håper at Norsk Sportsbransjeforening kan involveres når detaljene i forslaget skal utformes, sier Fjeld i en kommentar. Og dette er noe adm. dir. i bransjeforeningen, Trond Evald Hansen sier at foreningen kommer til å gjøre.

Tilbake
 

Nike sliter med for mye ukurrante lagervarer

 
Kina rapporterer om avtagende global etterspørsel
 
Dale of Norway er ikke konkurs
 
Bærekraft som konkurransefortrinn
 
Kick off for høstens Intersport 4T Tour