Virke frykter for raske rentehevinger

Lars Haartveit anslår at prisveksten trolig er passert. Avstanden til inflasjonsmålet er stort, men han håper ikke Norges Bank er for utålmodig med rentehevingene. Under Virke sitt konjunjkturseminar onsdag morgen, gis det uttrykk for en viss frykt for at Norges Bank går for fort frem og at det strammes for kraftig inn for raskt.


-Nordmenn har mye penger plassert i banken, det vil si lett tilgjengelige penger. Og det er disse pengene mange har brukt en tid til reiser og restaurantbesøk. Nå ser det imidlertid ut til at sparepengene nærmer seg slutten for mange, sier Lars Haartveit under Virke sitt konjunkturseminar. Haartveit viser til at det tar ett til to år før rentepolitikken virkelig gir effekter for husholdningene. Haartveit antyder videre at det må være svært krevende for Norges bank og gjøre sine vurderinger der også den svake kronen er en sterk faktor de må ta hensyn til når de vurderer rentenivåene.

 

Pandemien trakk som kjent detaljomsetningen kraftig opp til fordel for tjenester. Det siste året har pendelen svingt motsatt vei, nordmenn fortsetter å spise på restaurant, bo på hotell og reise på ferie. Mange har kjøpt det de trenger av elektronikk, sportsutstyr og mange har bygget plattinger.

 

Haartveit viser til at netthandelen vokste kraftig under pandemien, men at salgskanalen flatet ut i 2022. Han ser det samme som Norsk Sportsbransjeforening allerede har rapportert, sportsbransjen var gjennom en korreksjon i 2022, men året var likevel over 2019-nivå. Ifølge Virke sine beregninger vil omsetningen i 2023 være på omtrent 9 prosent over 2019-nivå. De viser til at lavpris tar markedsandeler og at sportsbransjen møter sterk konkurranse fra andre kanaler.

Tilbake
 

Devold vokser med sikkerhetsklær

 
Sportsbransjedagen 2024
Utvidet Early Bird – påmelding til fredag 7.juni!
 
Henry Lloyd og Odlo med ny butikk i Bogstadveien
 
I møtet med eldrebølgen må sportsbransjen tenke nytt for å finne arbeidskraft i fremtiden
 
Krevende start på året for sportskjedene