Vietnam tar større kontroll over egen fottøyindustri

Lefaso, Vietnams Leather, Footwear and Handbags Association, forventer at landets industri vil eksportere for mer enn 20 milliarder dollar i år. Industrien har tatt større ansvar for egen utvikling etter kraftig nedgang i fjor på grunn av virkningene Covid-19-pandemien hadde på transport- og forsyningskjedene, forbruk og handel.


I løpet av en tre til fire års periode, spår industrien at dette kan dobles seg fordi landet er blitt mer selvforsynt når det gjelder FoU, tilførsel av råvarer og komponenter.

I 2020 gikk Vietnams eksportomsetning for fottøy og håndvesker ned med 9,6 prosent, til 16,9 milliarder dollar, sammenlignet med 2019.

Det amerikanske markedet og EU sto for hhv 37,5 prosent og 25,4 prosent av Vietnams totale skoeksport, noe som utgjorde mer enn 90 prosent av produksjonen, skriver Sporting Goods Intelligence, Europe.


Lefaso merket seg at fra slutten av første kvartal 2020 stoppet tilførselen av råvarer til fottøyproduksjon på grunn av lavere produksjonskapasiteten i Kina og Sør-Korea. Mange kunder utsatte eller kansellerte derfor bestillinger hos vietnamesiske produsenter. Bransjen sto også overfor strengere krav fra kunder, som krevde at leverandørene kortet ned leveringstiden med 30 prosent, reduserte prisene og økte transparensen i forsyningskjedene for enklere innsyn og kvalitetssikringsarbeid.


Lefaso hevder at den lokale industrien har klart å relansere seg selv takket være god helsekontroll, en dypere deltakelse i den globale forsyningskjeden og økt lokalt forbruk. Ifølge Vietnams statistiske sentralbyrå var produksjonsindeksen for lær- og fottøyindustrien opp 20,8 prosent i januar 2021, sammenlignet med året før. Den månedlige eksporten av skotøy ble anslått til 1,8 milliarder dollar, opp 26,4 prosent fra året før.


Lefaso uttaler videre at pandemien har skjerpet vietnamesiske bedrifter og at de har bevist at det er mulig å gjøre forskning, utvikling og prøvedesign internt. Tidligere måtte skomerkene sende sine egne eksperter til Vietnam for å designe produktene sine. Nå viser rapporter at de lokale FoU-ansatte i stor grad ble støttet i sitt arbeid gjennom samarbeide med sine kolleger i den vestlige verden over internett.


Interesseorganisasjonen uttaler også at den innenlandske tilførselen av råvarer og komponenter har økt, og er i dag anslått å dekke 50-60 prosent av den lokale etterspørselen. Lefaso hevder at "nesten all skosåleproduksjon, fra sålestøping, sålebehandling eller emballering, kan leveres i Vietnam."

Kombinasjonen av frihandelsavtaler, forbedret produksjonseffektivitet og økt digital transformasjon, er forventet å hjelpe Vietnams lær- og fottøyindustri med videre vekst de kommende årene.


Selv om befolkningstallet i Vietnam setter begrensninger for arbeidskapasiteten, forventer bransjeforeningen at lær- og fottøyindustrien at de vil dra nytte av den pågående overføringen av produksjonen ut av Kina til andre land. Beregninger foreningen har gjort viser at landets eksport av lær og fottøy kan nå $ 30-40 milliarder innen tre til fire år, om kun 5-10 prosent av den kinesiske varehandelen flytter til Vietnam.

 

Tilbake
 

XXL-salget falt i tredje kvartal

 
Sportsbransjen er vekstvinner under pandemien
 
Gjenåpning av Kingmakers fabrikker i Vietnam
 
Norspomessen i januar er avlyst
 
Ole-Henrik Skirstad blir leder for Sport Holding