Sportskjedenes tredje beste andre kvartal

Etter to svært gode år i sportsbransjen, ser man nå en ventet korreksjon. Sportskjedene viser til 7,7 prosent lavere omsetning mot fjoråret. Nordmenn fortsetter å kjøpe mye sports- og friluftsutstyr, til tross for visse utfordringer på produkttilgang.


Salgsdriverne

Andre kvartal 2022 endte med en samlet omsetning på NOK 3,3 mrd., som er det tredje beste andre kvartalet for sportskjedene gjennom tidene. Det er likevel en nedgang på -7,7 prosent mot året før. Første halvår 2022 er ned 9,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

 

– 2020 og 2021 var ekstraordinært gode år for sportsbransjen. Nå ser vi en ventet korreksjon i 2022. Sportskjedene ligger likevel litt foran 2019 omsetningen. Det er særlig aktiv fritid som dominerer første del av sommerhalvåret, sier Trond Evald Hansen. Mange sportsbutikker melder om fortsatt stor interesse rundt utstyr som gir gode opplevelser i Norges fantastiske natur. Løpsbølgen, turer i fjellet og lek motiverer nordmenn til å holde seg i form når forholdene ligger til rette.

 

Innen flere kategorier er det til dels store forsinkelser på leveranser. I 2021 var det hjemme-treningsutstyr og sykler som var mest rammet. I 2022 har dette spredd seg til flere kategorier, som bl.a. sko og ryggsekker. Dette har slått ulikt ut for mange av aktørene, med tanke på forventet utvalg og salgstall.

 

Reiselystne nordmenn, energipriser og skyhøy inflasjon.

Etter to elleville år i sportsbransjen, der nordmenn har levd med strenge restriksjoner mot å møtes fysisk og å få reise, har suget etter nettopp reiser og fysiske møter gitt effekter for sportsbransjen. Veldig mange nordmenn har valgt å bruke feriepengen til utenlandsreise i sommer.

 

Den nevnte økte reiselysten, økte drivstoffpriser, økte strømpriser og økte matvarepriser, påvirker nordmenns lommebok. Inflasjonen er vesentlig høyere enn ventet. Ingen nordmenn kjente effekten av økte renteutgifter i andre kvartal, men noen startet forberedelsene på tøffere tider. Nå ser vi en kraftig justering av økonomien gjennom økte renter. Det er liten tvil om at nordmenn vil vurdere strengt hva de skal bruke pengene på i tiden som kommer.

 

Sykkel er et stort marked i Norge. I 2021 ble salget rammet av for liten tilgang på sykler, og salget gikk noe ned sammenlignet mot rekordåret i 2020. Under årets andre kvartal, tiden på året der suget etter sykler naturlig nok er størst, ser vi at det fortsatt er noen forsinkelser på mange leveranser. Før vi har summert sykkelsesongen, er signalene fra bransjen at sykkelsalget er omtrent på nivå eller litt ned mot fjoråret.

 

Netthandel

E-handel har vokst over flere år, og sportskjedene viste i 2020 og 2021 til kraftig vekst av salg av sportsutstyr over nett. Enten med klikk og hent - løsninger, eller med distribusjonen via post. Særlig for sportsbutikker som var nødt til å stenge dørene som en følge av smittevernhensyn pålagt fra myndigheten, var netthandelen en viktig salgskanal. De kjedetilknyttede sportsbutikkene melder om at trafikken er lavere på nett i andre kvartal 2022, men at trafikken er høyere i butikk etter at dørene til sportsbutikkene nå kan holdes oppe.

 

En bransje i stor endring
Handelskanalene er i sterk endring i all detaljhandel, også i sportsbransjen. I tallene som presenteres i denne pressemeldingen er det kun sportskjedenes omsetning vi refererer til. Basert på beregninger gjort for 2020, sto sportskjedene for 57 prosent av alt salg av sportsutstyr. Norsk Sportsbransjeforening vil jobbe frem nye beregninger for de totale sportsbransjetallene for 2021 i løpet av høsten 2022. Det vil også omfatte leverandører som når sluttbrukeren direkte, e-handel og bredt vareutvalg er handelskanaler som tar markedsandeler fra de tradisjonelle sportsfaghandlerne.
Tilbake
 

Aclima arrangerer «Aclima Xpedition» i forbindelse med Finnmarksløpet 2023

 
Ny Country Manager for Fenix Outdoor Norge AS
 
Nytt digitalt verktøy til både sykkeleier og -forhandler
 
Ny sjef for XXL i Norge
 
Fra leserundersøkelsen av SPORT