Innovasjon

Søk om støtte til inkluderende designprosjekter

Ønsker dere å utvikle et nytt produkt, tjeneste, visuell kommunikasjon, digital løsning, en inkluderende designstrategi eller bygde omgivelser til forbedring og forenkling for et mangfold av mennesker? Da kan dere søke om  125 000 kroner i støtte fra DOGA. Søknadsfrist er 10. juni 2022.


DOGA deler i år ut designstøtte til ti nyskapingsprosjekter i næringslivet og offentlige virksomheter. Hvert prosjekt vil motta 125 000 kroner i støtte (inkludert mva). 

Hvem kan søke?

Alle virksomheter kan søke sammen med en valgt profesjonell designpartner. Designpartner kan være ekstern eller in-house. Kontrakt inngås med både oppdragsgiver og designpartner, og støtten utbetales i sin helhet til valgt designpartner. Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Målet med designstøtten er innsikt og utvikling av brukervennlige og inkluderende produkter, tjenester og løsninger som bidrar til å nå et større mangfold av mennesker og som gir verdi til merkevaren og bærekraftig gevinst. Kravet er bruk av profesjonell designkompetanse. Det kan også søkes om støtte til utvikling av inkluderende designstrategier. 

Du kan søke om støtte til et forprosjekt eller et allerede igangsatt prosjekt.

For å få designstøtte må prosjektet ha en visjon om inkludering og universell utforming ut over minimum lovkrav og standarder. Med universell utforming mener vi utforming av produkter, tjenester og løsninger som er utformet på en slik måte at de kan brukes av et mangfold av mennesker uten spesielle tilpasninger.

Det må også benyttes en menneskefokusert designmetodikk i prosjektet. Dette innebærer å hente inn innsikt fra mennesker uavhengig av for eksempel alder, kjønn, etnisitet, teknologinivå og situasjonsbestemte eller permanente funksjonsnedsettelser for å avdekke behov og nye konsepter med potensial for nyskaping og økt konkurransekraft.

Bruk av profesjonell designkompetanse i prosjektet er et krav, både ekstern og in-house.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, inkludert valgt designpartner. Skriv kort om ønsket mål med designstøtten og hvordan akkurat dette prosjektet har potensial til å bli virkelig inkluderende og ikke minst, nå markedet.

Søker må også vise til finansiering ut over designstøtten. Vi vet at 125 000 kroner ikke er nok til å utvikle og kommersialisere en ny løsning i markedet, men støtten kan sikre at dere minimerer risiko ved å treffe markedet bedre med en løsning som er mer brukervennlig og begeistrer en utvidet målgruppe.

Prioriterte områder i 2022

Alle typer prosjekter er velkomne til å søke, men i år ser vi også spesielt etter søknader med fokus på fysisk og digital inkludering innenfor

  • reiseliv og kultur
  • bekledning/mote og sport/friluftsliv
  • transport og mobilitet

Les mer om støtteordningen HER

Alle prosjektsøknader med en visjon om nye strategier, produkter, tjenester, løsninger og omgivelser som bidrar til en bedre hverdag for en utvidet målgruppe ønskes velkommen. Felles er at alle må ha et mål om å levere på både sosial, miljømessig og verdiskapende bærekraft.

Søknadsfrist er 10. juni 2022 kl. 16.00.

 

Gå til søknadsskjema 

Tilbake
 

Nike sliter med for mye ukurrante lagervarer

 
Kina rapporterer om avtagende global etterspørsel
 
Dale of Norway er ikke konkurs
 
Bærekraft som konkurransefortrinn
 
Kick off for høstens Intersport 4T Tour