Nyheter

Slik fordeles de første 100 milliarder til næringslivet

Den norske regjeringen varslet søndag kveld to krisepakker på til sammen 100 milliarder kroner til norsk næringsliv. Her er Norsk Sportsbransjeforenings kvalitetssikrete oppsummering av regjeringens tiltakspakker. 


Dette er den første kraftfulle responsen fra myndighetene etter at norsk næringsliv i praksis ble korona-stengt.

Tiltak 1: Statlig lånegarantiordning

Ifølge finansminister Jan Tore Sanner skal 50 milliarder kroner settes av til en statlig lånegarantiordning rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Formål: Dette tiltaket skal gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å skaffe seg den likviditeten de trenger.

Sanner lovet at «ordningen skal være på plass så snart som mulig», og sa at flere midler vil bli stilt til rådighet dersom det viser seg å være behov for det.

Tiltak 2: Gjenopprette Statens obligasjonsfond

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene i Norge, som i større grad låner gjennom obligasjoner.


– Vi vil derfor gjenopprette Statens obligasjonsfond. Dette vil bidra til økt likviditet, slik at bedriftene fortsatt får lån, og det vil bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet, sa Sanner.


Obligasjonsfondet vil være på inntil 50 milliarder kroner og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Vil utvikle pakker fortløpende

Utfordringen for Regjeringen er at ingen har et komplett og helhetlig bilde av situasjonen og heller ikke klare svar på hvilke virkemidler som vil fungere best.


Derfor er Regjeringens strategi å utvikle pakker fortløpende. De må se hva som skjer dag for dag for å dimensjonere og tilpasse de ulike pakkene. Det betyr at det vil komme flere pakker og mere penger i dagene framover.

Krav fra næringslivet

Det er også forventningen fra de som i går var raskt ute med å uttale seg om regjeringspakkene. Norsk Industri signaliserte behov som blant annet omfatter

 

  • Stopp i alle skatter og avgifter fra stat og kommune.
  • Stans i innbetaling av eiendomsskatt fra næringslivet.
  • Vurdere refusjon av nylig innbetalte skatter og avgifter fra 1. januar til dags dato.
  • At stat og kommuner må være fleksible når det gjelder betalinger.

 

Det er også trolig at det vil komme krav/ønsker om pakker som i mindre grad handler om likviditet og i større grad er rettet inn mot tiltak som kan bidra til å redusere underskudd.

Kan ikke redde alle

For regjeringen Solberg handler dagene fremover også om forventningsstyring: Uavhengig av antall pakker som kommer, kan de ikke redde alt og alle. Det understreket også statsministeren og finansministeren; dette er tiltak rettet inn mot virksomheter som i en normal situasjon vil klare seg bra.

Kredittvurderinger av SMB

Nå vil mange aktører måtte posisjonere seg for å bli «en del av pakkene» og få en bit av de 100 milliardene som regjeringen vil bevilge. Det vil bli en kamp om oppmerksomhet, om å få sin bedrift og sin bransje på dagsorden.

De to pakkene som ble lansert søndag, ser ikke ut til å være en «åpen pengekran». De inntil 50 milliardene til SMB-segmentet er garantier for banklån og er ment til «bedrifter som er levedyktig på sikt». Kredittvurderingen skal gjøres av bankene, som også låner ut pengene. Statens rolle er å bidra med sikkerhet i form av statsgaranti for de bedriftene som kvalifiserer.

Uklare kriterier for de store

De 50 milliardene til store bedrifter vekker til live statens obligasjonsfond som skal forvaltes (som sist) av Folketrygdfondet. Her blir kriteriene avgjørende: Sist ordningen ble opprettet, i 2009, kunne bare 30 prosent av fondets kapital investeres i bedrifter med dårligere rating enn BBB (Standard & Poor) men ikke så dårlig som CCC+ eller svakere. Hva kriteriene blir nå, vet vi ikke. Men det må trolig legges en form for kredittvurdering til grunn, og hvordan det kan gjøres fremstår i seg selv som en utfordring i disse dager.

full lønn i 20 dager

I dag har det kommet nye tiltak fra Regjeringen, som viser til at Staten betaler full lønn i 20 dager ved permittering.

Vi jobber for sportsbransjen

Alle vi er i kontakt med opplever stor usikkerhet og nervøsitet. Vi vet likevel at sport og aktiv fritid er viktig for Norges befolkning og at interessen og viljen til å glede seg over gode aktivitetsopplevelser står sterkt.

Norsk Sportsbransjeforening jobber med alle de store arbeidsgiverorganisasjonene for å tilegne seg best mulig oppdatert kunnskap og spille inn sportsbransjens interesser. Vi oppdaterer oss aktivt i de politiske miljøene og følger debattene.

 

Tilbake
 
Nyheter

Slik blir kontantstøtten for bedriftene

 
Uro og økonomiske bekymringer
 
Bransjenytt
Nike har en plan for driften under COVID-19-krisen
 
OutDoor by ISPO 2020 er avlyst
 
Februar ble en sterk måned for sportsbutikkene