Finansminister Sanner legger frem ordningen på fredag. Foto Eirin Larsen, SMK
Nyheter

Finansminister Sanner legger frem ordningen på fredag. Foto Eirin Larsen, SMK

Slik blir kontantstøtten for bedriftene

Ordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.


Støtteordningen skal presenteres av finansminister Jan Tore Sanner på fredag. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Samtidig jobber de med å få på plass den tekniske løsningen for søknadsportalen. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig

Disse vil få

Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon fra staten.

For mars er kravet lavere, og satt til 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt halvveis ut i måneden. Hvor stor støtten bli, skal fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift.

Bedriftene skal bli kompensert for faste utgifter til leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier.

Terskelen for utbetaling er på 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut. Taket for utbetaling settes til 30 millioner kroner per juridisk person per måned.

Så raskt som mulig

Ordningen tar utgangspunkt i bedriftene egenrapporterte tall for omsetning i mars måned og omsetning i mars i fjor.

Hvis en bedrift ikke var virksom i fjor, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020, viser skissen fra Finansdepartementet.

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut fra oppgitte tall for mars.

Regjeringen har samarbeidet med LO, NHO, Virke og FinansNorge om pakken.

Avgrensninger

Bedrifter uten aktivitet eller som er under konkursbehandling eller allerede er begjært konkurs, får ikke hjelp av ordningen.

Sjekkes for juks og svindel

Ordningen skal ha flere kryssjekker i den automatiske behandlingsrutinen for å avdekke juks og svindel. Blant annet vil søknader automatisk bli avvist eller gå til manuell behandling om det er store avvik mellom det som blir opplyst og historisk informasjon som etaten har tilgjengelig.

Alle som søker ordningen, må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Det vil være kontroll med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.

I skissen presiseres det at det jobbes med å få på plass ordningen så fort som mulig, og at det derfor er begrensede muligheter til å ivareta ulike hensyn man normalt vil vektlegge.

Det åpnes derfor for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak senere.

Legges frem fredag

Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig

Finansminister Jan Tore Sanner skal presentere «kontantstøtteordningen» for bedriften fredag.

Tilbake
 

90 prosent av befolkningen går på tur

 
Sport 1 tjente penger i 2019
 
"En stor dag for norsk sykkelsport"
 
Lanserer FiskHer, ny app som sprer fiskelykke
 
Mild vinter og coronakrisens påvirkning på 1.kvartal