Skiskyttarlandslagets smøretrailer renses for å bli helt fluorfri

Skiskyttarlandslagets smøretrailer renses for å bli helt fluorfri

Produsentenes fluorfrie alternativer

Forbudet mot å omsette skismøring med flere typer fluorbindinger over en viss konsentrasjon er nå endelig. Men, det er ikke all skismøring med et visst fluorinnhold som er forbudt å selge til sluttbruker. Vi har sett på hvordan enkelte produsenter og leverandører har tilpasset seg lovverket.


De største produsentene av skismøring i dag er Swix, Toko og Rode. Det er Brav konsernet som produserer Swix og Toko, mens Ultimate nordic er leverandør av Rode. I tillegg finnes det andre profesjonelle smøringsprodusenter som Homenkol, Maplus, Skigo, Vauthi og Start. Alle har levert skismøring med fluorinnhold.

 

Vi har undersøkt hvordan de tre største produsentene har tilpasset seg lovverket.

 

Dette svarer Åge Skinstad i Brav, som produserer Swix og Toko:


Hvilke produkter er ute av smurningsporteføljen til Swix og Toko som en følge av fluor forbudet?

Alle produkter som inneholder høy fluor, det vil si de med C-8 bindinger, er helt ute av Swix smurnings portefølje. Oversikten kan man se HER 

Hvordan har dere informert forhandlerne om denne endringen?

Selgerne har snakket med butikkene som har ført høyfluor produktene. I tillegg ligger det informasjon på våre hjemmesider, brav.com.


Hvilke produkter som inneholder tillatt fluorinnhold, kan forhandlerne selge til sluttbruker etter det nye forbudet?

Alle produkter som er merket «Future cera» fra Swix og «Inside 2020 regulation» fra Toko. Det gjelder alle VR festevokser, LF- og HF glidere. Alt dette er lov å selge, og skiløpere kan fortsatt bruke de produktene, bortsett fra de som skal gå FIS- og IBU renn.

 

Hvordan følger dere opp at forhandlerne håndterer salg av skismurning som er lovlig å selge?

Det ligger informasjon på brav.com. I tillegg har selgerne snakket med butikkansatte og informert om reglene. Dette arbeidet fortsetter.

 

Mange venter i spenning på nye produkter som skal erstatte skismurning som nå ikke er lovlige. Hva kan man vente seg? Vil skiløpere på alle nivåer få like god glid som før med de nye produktene?

Nye «Pro by Swix» kommer til butikkene i slutten av oktober. Det er tre serier, PS (performance speed), HS (high speed) og TS (top speed) som vil være glivoks som gjelder fra og med vinteren 2020-21. Disse erstatter de kjente CH, LF og HF gliderne. De tre nye seriene er helt fluor fri. I tillegg kommer VP festevoks, som erstatter VR serien. Det er viktig å merke seg at Swix blå Extra og Universalklisteret til Swix aldri har inneholdt fluor.

 

Åge Skinstad viser i tillegg til to saker på Bravs hjemmeside, der man kan lese mer om fluor i skismurning: Bærekraft og strategi og 

Swix og Toko om fluor i skismøring


Lars Kurås, kategori koordinator i Ultimate Nordic, svarer følgende på vegne av Rodes smøringsprogram.


Hvilke produkter er ute av smurningsporteføljen til Rode som en følge av fluor forbudet?

Alle fluorholdige glidere, pulver, fast og flytende. Samt enkelte eldre klister og voksversjoner som ikke er i normalsortiment. RodeWax nyheter 2020 og 2021

 

Hvordan har dere informert forhandlerne om denne endringen?

Vi sendte tidlig ut et standardskriv til forhandlere om hvilke produkter fluorforbudet gjelder og hvordan de skal forholde seg til dette. Herunder når endringen trådte i kraft og en anbefaling om hva som burde gjøres med disse produktene. Vi har også tilbudt oss å ta tilbake flytende fluorholdige glidere.

 

Hvilke produkter som inneholder tillatt fluorinnhold, kan forhandlerne selge til sluttbruker etter det nye forbudet?

Rode har utviklet en hel del nye produkter opp mot denne endringen. Deriblant en 100 % økologisk glider kalt EcoGlide. Utover dette har de et fullstendig sortiment med PFOA frie glidprodukter som skal erstatte ulovlige produkter. Her kommer det et pulver som erstatter fluorpulver, og flytende og vanlige glidere som ikke står veldig tilbake for ytelsen til tidligere produkter. Videre har FIS nedsatt nye regler for konkurranse, som også luker ut disse produktene i konkurranse allerede for kommende vinter. Denne bestemmelsen er absolutt, og altså ikke med en PFOA begrensning høyere enn 25 som nevnt av Miljødirektoratet.

 

Hvordan følger dere opp at forhandlerne håndterer salg av skismurning som er lovlig å selge?

Per nå har vi ikke fått satt rutiner for dette, utover å sørge for at leverandørene er informert og vet hva de kan selge.

 

Mange venter nå i spenning på nye produkter som skal erstatte skismurning som nå ikke er lov. Hva kan man vente seg? Vil skiløpere på alle nivåer få like god glid som før med de nye produktene?

Det utvikles stadig nye produkter, og rapportene jeg har fått fra Rode tilsier at disse ikke står tilbake for tidligere produkter på ytelse. Per nå er den største forskjellen hvor slitesterke produktene er. Så dette vil avhenge av føre, lengde og bruksområde for sluttbrukeren. Målet til Rode er å kunne lage veldig gode produkter, som er i henhold til de bestemmelser som gjelder og ivaretar miljøet.

 

Les mer om smurningsprogrammet til Rode HER

 

Tilbake
 

Etterlyser flere plastløfter ✋ fra sportsbransjen

 
Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas
 
9 av 10 barn og unge går på tur
 
XXL får ny sjef i Norge
 
Salomon og Atomic lanserer ny flyttbar langrennsbinding