Tilrettelegging for sykling i naturen er en av mange gode saker Statskogmillionen støtter Foto: Karoline O.A. Pettersen

Tilrettelegging for sykling i naturen er en av mange gode saker Statskogmillionen støtter Foto: Karoline O.A. Pettersen

Penger til friluftsliv

Alt fra klatreruter i byfjell til gapahuker og frisbeegolfbaner får nå pengestøtte.


Etter vårens søknadsrunde mottar over 100 prosjekt og aktiviteter landet rundt et bidrag fra støtteordningen for friluftsliv, Statskogmillionen.

 

- Selv om summene ikke er så store, vet vi at det er kjærkomne bidrag som gir mye i kombinasjon med norsk dugnadsånd, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

 

Statskogmillionen har siden starten bidratt med støtte til over 600 prosjekt. Støtteordningen er spesielt rettet inn mot små prosjekt i regi av lag, foreninger og organisasjoner som jobber med friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur.

 

Ny søknadsrunde kommer i august.

Disse fikk støtte våren 2020

Liste over prosjektene som fikk støtte våren 2020

Tilbake
 

Alpinlandslaget har signert avtale med Nike

 
20 milliarder til å sikre handel
 
Konkurransetilsynet varsler om mulig inngrep
 
Bli en plogger!
 
Amer Sport vokser videre på Snø