Ole-Henrik Skirstad blir leder for Sport Holding

Samtidig med at Skirstad har påtatt seg rollen som leder av Sport Holding konsernet har Lindberg valgt å fratre som leder av Intersport.


Siden sammenslåingen av Sport 1 og Intersport ble godkjent av Konkurransetilsynet i september 2020 har arbeidet med å integrere de to kjedesystemene vært ledet av et utvalg bestående avrepresentanter for Gjelsten Holding, i samarbeid med ledelsen i Sport 1 og Intersport.


Frem til i dag har Sport 1 og Sport Holding konsernets fellesfunksjoner vært ledet av Ole-Henrik Skirstad, mens Intersport har vært ledet av Lars Kristian Lindberg.

Samtidig med at Skirstad har påtatt seg rollen som leder av Sport Holding konsernet har Lindberg valgt å fratre som leder av Intersport, og vil i en periode fremover ha en rådgivende rolle og følge opp samarbeidet med Intersport International.


Skirstad tiltrer som administrerende direktør

Styret i Sport Holding AS har ansatt Ole-Henrik Skirstad som administrerende direktør for Sport Holding konsernet med virkning fra 01.10.2021. Skirstad er utdannet siviløkonom og har langfartstid fra detaljhandel og ledelse blant annet solid erfaring fra sportsbransjen som administrerende direktør for Sport 1 Gruppen AS de siste 7 årene.


"Det har det siste året pågått et intensivt og krevende arbeid for å integrere Sport 1- og Intersportsystemene, hvor det har vært riktig med en delt ledelse av konsernet. Vi har gjennom de siste 12 månedene i fellesskap gjennomført omfattende og nødvendige tilpasninger, samtidig som vi har etablert en bærekraftig struktur og strategi for selskapet. Mye av grunnlaget for det fremtidige Sport Holding konsernet er nå på plass. Samtidig har jeg som styreleder hatt en løpende dialog med Lars Kristian som har hatt et begrenset tidsperspektiv knyttet til sin rolle i Intersport. Dette er derfor et naturlig tidspunkt for å samle konsernets aktiviteter under én leder. Vi er glade for at Ole-Henrik har påtatt seg denne oppgaven", sier Sport Holdings styreleder Petter Schouw-Hansen.

Lars Kristian Lindberg har valgt å fratre som leder av Intersport.


"Jeg er svært ydmyk med hensyn til oppgaven jeg nå har påtatt meg og imponert over jobben som har vært gjort for å etablere Sport Holding og skape et økonomisk bærekraftig Intersport siden konkursen i Gresvig i februar 2020. Gjennom dialog med butikkmedlemmene i Sport 1 og Intersport, og i tett samarbeid med våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, skal vi fremover videreutvikle våre kjedekonsepter ytterligere, slik at disse både er lønnsomme samtidig som de er attraktive for den aktive og sportsinteresserte forbrukeren", sier Skirstad.

Nye kjedeledere

Som følge av at Skirstad går over i rollen som administrerende direktør for Sport Holding og Lindberg fratrer som leder for Intersport, er Espen Dybvig og Anders Bristøl ansatt som kjedeledere for hhv. Sport 1 og Intersport. Dybvig har lang erfaring fra Sport 1 og kommer fra stillingen som markeds- og onlineansvarlig, mens Bristøl i dag er ansvarlig for sortiment, marked og butikkdrift i Intersport.

Lindberg fratrer etter 3 år

"Det er nå tre år siden jeg tok på meg oppdraget med å restrukturere gamle Gresvig, og jeg er svært glad for at vi har lykkes med å skape en bærekraftig struktur i Intersport Norge. Det har vært en stor snuoperasjon, men tiden er nå inne for at selskapet går over i en normal driftsfase under Sport Holding. Intersport er etter min mening nå på rett vei, og dette er derfor riktig tidspunkt for å overlate stafettpinnen til andre. Frem til jeg avslutter mitt oppdrag vil jeg nå sørge for en ryddig og god overgang til Anders og Ole-Henrik", sier avtroppende Intersport-leder Lars Kristian Lindberg.

Tilbake
 

Scandinavian Outdoor Award to… ALFA

 
Gir merkevaren eierskap til annenhåndsmarked
 
Tema
En legende i sportsbransjen
 
En epoke er over!
 
Bærekraft
Bli med oss i samarbeide gjennom NF&TA!