Bryggen i Bergen. Foto: Sven-Erik Knoff - Visit Norway

Bryggen i Bergen. Foto: Sven-Erik Knoff - Visit Norway

Nullvekst for sportsbransjen i år

I Virkes ferske konjunkturrapport spår sjeføkonomen en gradvis normalisering av forbruksmønsteret her i landet. Nå handler vi mer som vi gjorde før pandemien, konkluderer Lars Haartveit i Virke.


Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke, mener høy prisstigning og renteøkninger vil dempe veksten i landet vårt. Likevel vurderer økonomen at en moderat høykonjunktur er foran oss, noe som blant annet betyr fortsatt stigende priser og lav arbeidsledighet.

Nullvekst

Virke anslår at volumene er ned i mange bransjer. Ser vi på sportsbransjen spesielt, anslår de at den følger den samme trenden.  Etter to gode år for sportsbransjen tror Haartveit at vi vil se en utflating i løpet av 2022. Virkes beregninger, på bakgrunn av tall fra SSB, viser at sportsbransjen oppnådde en vekst på om lag 13 prosent fra 2019 til 2021. Den kraftige veksten ble i hovedsak båret av den enorme etterspørselen etter fritids- og hjemmetreningsutstyr. I 2021 førte stengte butikker og knapphet på enkelte varer, blant annet sykler til en mer dempet vekst. Nå viser Virke til en verdivekstprognosene for 2022 nå på 0 prosent.

Netthandel bremser ned

Året 2022 blir et år uten vekst for norske nettbutikker, anslår Virke. Pandemieffekten ser ut til å være over.


– Vi fikk en enorm økning under pandemien. At det nå kommer en oppbremsing og tilbakegang, er ikke uventet. Det gjelder ikke bare i Norge, men i flere andre land som har vært nedstengt. Én av grunnene er at mange vender tilbake til de fysiske butikkene, særlig forbrukere som ønsker å se og prøve varene før de kjøper dem, sier Haartveit.


Likevel har mange aktører rustet opp på nett, for å møte økte forventninger fra kunder om å være tilgjengelig i flere kanaler samtidig.


– Du må være tilgjengelig i alle flater for å få mest mulig salg. Vi ser at de mer etablere kjedene, særlig innen bredt vareutvalg, nå svarer på konkurransen de får fra de rene nettbutikkene og lager løsninger for å ta opp konkurransen, sier Haartveit.

Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke. Foto: Virke

Norges Bank med nye prisanslag

 

Norges Bank venter at prisveksten ligger på over fem prosent gjennom sommeren. Sentralbanken venter også kraftigere lønnsvekst.

Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 1,25 prosent 23.juni. Samtidig endret sentralbanken på en rekke av sine økonomiske prognoser.

De venter at prisveksten vil fortsette å ligge på over fem prosent årlig gjennom sommeren.

Nå venter sentralbanken at kjerneinflasjonen vil stige fra dagens nivå på 3,4 prosent til 4,2 prosent i august. Da vil kjerneinflasjonen være mer enn dobbelt så høy som inflasjonsmålet til sentralbanken.

Det er spesielt importerte varer som vil dra opp prisveksten.

Tilbake
 

Nike sliter med for mye ukurrante lagervarer

 
Kina rapporterer om avtagende global etterspørsel
 
Dale of Norway er ikke konkurs
 
Bærekraft som konkurransefortrinn
 
Kick off for høstens Intersport 4T Tour